Echo i print w PHP

Zajmiemy się teraz wyświetlaniem informacji na ekranie. Służą do tego dwie podstawowe instrukcje.

echo

Echo jest poleceniem, które wysyła do przeglądarki dowolny ciąg znaków, ujęty w cudzysłów lub apostrof.

Uwaga! Różnica między stosowaniem apostrofów i cudzysłowów jest istotna w przy przetwarzaniu tekstów, o czym będzie mowa później. Do naszych celów na początku kursu przyjmijmy, że będziemy stosować apostrofy.

Składnia

echo(string)
echo string
echo wartosc

Uwaga! W przypadku tej instrukcji zwykle pomijamy nawiasy, gdyż tak na prawdę nie jest to funkcja. Co więcej przekazanie wielu parametrów przy zastosowaniu nawiasów wywoła błąd. Ponieważ echo nie jest funkcją, nie zwróci też żadnych wartości.

Parametry

ParametrOpis
string tekst (łańcuch) ujęty w apostrofy lub cudzysłów, dowolne wyrażenie tekstowe lub zmienna typu tekstowego
wartosc dowolna wartość liczbowa, nie ujmujemy jej w cudzysłów ani apostrofy.

Wersja PHP: 4+

Przykład 1

<?php
echo "Hello! - z użyciem cudzysłowów ...<br>";
echo 'Hello! - z użyciem apostrofów ...<br>';
echo 1234;
?>

Wyjaśnienie: Dlaczego w przeglądarce nie wyświetla się <br>? Dlatego , że <br> w HTML-u oznacza przejście do nowej linii i przeglądarka tak to interpretuje.

Jak wyświetlić kilka ciągów za pomocą polecenia echo?

W takim przypadku stosujemy znak przecinka dla oddzielenia kolejnych ciągów.

Przykład 2

<?php
echo 'tekst 1 ','tekst 2 ',1234;
?>

Można też użyć metodę łączenia łańcuchów (tekstów) za pomocą kropki. W tym przypadku najpierw nastąpi połączenie łańcuchów w całość, a potem dopiero wyświetlenie wyniku tego połączenia.

Przykład 3

<?php
echo 'tekst 1 '.'tekst 2 ';
?>

Jak wyświetlić za pomocą echo cudzysłów lub apostrof?

Są dwie metody. Pierwsza polega na używaniu otoczenia łańcucha zawierającego apostrof cudzysłowem i odwrotnie: otoczenia tekstu zawierającego cudzysłów apostrofem.

Przykład 4

<?php
echo 'Moja ulubiona piosenka to "Onward" grupy Yes<br>';
echo "Moja ulubiona piosenka to 'Onward' grupy Yes";
?>

A co jeżeli chcemy użyć dwa razy apostrofu lub cudzysłowu? Należy użyć ukośnika przed znakiem specjalnym, jakim jest apostrof lub cudzysłów, aby interpreter pominął go jako znak sterujący.

Przykład 5

<?php
echo 'Moja ulubiona piosenka to \'Onward\' grupy Yes<br>';
echo "Moja ulubiona piosenka to \"Onward\" grupy Yes";
?>

Wykorzystanie zmiennych

A oto trochę bardziej zaawansowany przykład z użyciem zmiennych, o których będzie mowa w dalszej części kursu. Można jednak zrozumieć już teraz sposób działania skryptu.

Przykład 6

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Przykład 6</title>
</head>
<body>
<?php
$tytul="Onward";
?> <p>Moja ulubiona piosenka to <em><?php echo $tytul; ?></em> grupy Yes!<br>
</body>
</html>

print

Print jest poleceniem, które wysyła do przeglądarki dowolny ciąg znaków, ujęty w cudzysłów lub apostrof, podobnie jak echo.

Uwaga! Różnica między echo i print jest taka, że:

Składnia

print(string)
print string
print wartosc

Przykład 7

<?php
print "Witaj świecie!<br>";
print ('Witaj świecie!<br>');
print "Lubię piosenkę \"Onward\".<br>";
print 1234;
?>

A teraz coś do czego się przyda instrukcja print, z czym zwykłe echo sobie nie poradzi... Przerobimy nieco przykład 6.

Przykład 8

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Przykład 6</title>
</head>
<body>
<?php
$tytul="Onward"; print "Moja ulubiona piosenka to $tytul grupy Yes!";
?>
</body>
</html>

Czyż to nie piękne? Jeżeli w instrukcji print w wyrażeniu ujętym w cudzysłów znajdzie się nazwa zmiennej, w naszym przypadku jest to zmienna o nazwie $tytul, to interpreter przetworzy to wyrażenie w taki sposób, że w miejsce zmiennej wstawi nam jej wartość.

© medianauka.pl, 2021-08-31, A-4165
Data aktualizacji artykułu: 2024-06-27Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.