Zmienne w PHP

Zanim omówimy temat zmiennych w PHP, to o ile nigdy nie spotkałeś się z pojęciem zmiennej w informatyce i jesteś początkującym programistą, polecam zapoznanie się z artykułem traktującym o zmiennych. Aby to uczynić, kliknij w kafelek po prawej stronie niniejszego tekstu.

Zmienna
ZMIENNA

FILM I ARTYKUŁ

Zatem zmienna to nic innego jak pewna konstrukcja, która umożliwia przechowywanie danych. To jak "x" w równaniu matematycznym, tylko możemy przypisywać nie tylko liczby.

Do zmiennej odwołujemy się poprzez jej nazwę, określamy też dla niej typ, czyli rodzaj danych, jaki ma przechowywać (mp. liczba całkowita albo tekst).

Zasady nazewnictwa zmiennych

Przy nadawaniu nazw zmiennym należy przestrzegać pewnych zasad:

1. Każda zmienna rozpoczyna się od znaku "$".

1. Nazwa zmiennej musi się zaczynać od litery lub znaku podkreślenia "_", może zawierać tylko litery (nie używamy polskich znaków), cyfry oraz "_".

Poprawne nazwy zmiennych: $zmienna1, $wynik, $_rozmiar, $wynik1, $Rekord, $_gracz.

Błędne nazwy zmiennych: 1zmienna, wynik gry, $wysokosc&szerokosc, $wynik.rekord, &gracz, $wysokość, imie+nazwisko.

2. Wielkość liter ma znaczenie.

Rekord i rekord to dwie różne zmienne! Jest to bardzo częsta przyczyna błędów w kodzie początkujących programistów.

3. Należy nie używać słów kluczowych PHP.

Dobre praktyki nazywania zmiennych

Nadawaj nazwy zmiennym, które coś znaczą i opisują przeznaczenie tej zmiennej. Znacznie ułatwi ci to pracę, szczególnie, gdy przyjdzie ci wrócić do kodu po pewnym czasie. Jeżeli nadasz zmiennej, która przechowuje wynik gracza nazwę wynik, to bez zbędnej analizy kodu będziesz wiedział do czego ona służy. Nadanie tej zmiennej nazwy na przykład ccc pogarsza czytelność kodu.

Nazwy zmiennych złożone z kilku słów oddzielaj od siebie znakiem podkreślenia. Przykład: $wynik_gracza_1.

Tworzenie zmiennych

Tworzenie zmiennej w PHP polega na umieszczeniu jej poprzedzonej znakiem dolara nazwy w kodzie i przypisanie jej wartości.

Nie ma konieczności ani nawet możliwości deklaracji zmiennej.

Przykład Przykład

Poniższy kod tworzy zmienną o nazwie $rekord.

Przykład 1

<?php
$rekord=10000;
echo $rekord;
?>

Powyższy program tworzy zmienną $rekord, przypisuje mu wartość liczbową 10 000, a następnie wyświetla wartość zmiennej w oknie przeglądarki.

Powtórzymy teraz jeden z przykładów z poprzedniego artykułu.

Przykład 2

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Przykład 6</title>
</head>
<body>
<?php
$tytul="Onward"; print "Moja ulubiona piosenka to $tytul grupy Yes!";
?>
</body>
</html>

Jeżeli w instrukcji print w wyrażeniu ujętym w cudzysłów znajdzie się nazwa zmiennej, w naszym przypadku jest to zmienna o nazwie $tytul, to interpreter przetworzy to wyrażenie w taki sposób, że w miejsce zmiennej wstawi nam jej wartość.

© medianauka.pl, 2021-09-01, A-4167©® Media Nauka 2008-2023 r.