Operacje na strukturze systemu plików w PHP

W PHP mamy do dyspozycji kilka instrukcji, które dają możliwość dostępu katalogów i plików umieszczonych na serwerze.

Instrukcje dostępne w PHP

Oto wybrane instrukcje i funkcje dotyczące operacji

Funkcja Składnia Opis Przykład
chdir chdir( ścieżka) funkcja pozwala zmienić katalog bieżący na wskazany jako parametr.  
closedir closedir( deskryptor) funkcja pozwala zamknąć katalog o danym uchwycie (deskryptorze). closedir($uchwyt);
file_exist file_exist( ścieżka) funkcja pozwala określic, czy dany element istnieje. if (file_exist('./obraz.jpg') ) {echo 'jest!';}
filesize filesize(plik) funkcja pozwala odczytać wielkośc pliku. filesize('./obraz.jpg');
getcwd getcwd( ścieżka) funkcja pozwala odczytać nazwę katalogu bieżącego. echo getcwd();
is_dir is_dir( ścieżka) funkcja pozwala określic, czy dany element jest katalogiem. is_dir('./file');
is_file is_file( ścieżka) funkcja pozwala określic, czy dany element jest plikiem. is_file('./file');
mkdir mkdir( katalog, [prawa dostępu], [zagnieżdżenie]) funkcja pozwala utworzyć wskazany katalog (musi być pusty), nadać do niego prawa w uniksowych systemach. mkdir('./katalog/obrazki',777,true);
opendir opendir( katalog) funkcja pozwala otworzyć katalog i zwraca jego deskryptor. opendir('moj_katalog');
readdir readdir( deskryptor) funkcja pozwala odczytać nazwę kolejnego elementu katalogu, którego deskryptor został przekazany jako parametr (uzyskany za pomocą opendir) readdir($uchwyt);
rmdir rmdir( katalog) funkcja pozwala usunąć wskazany katalog (musi być pusty) rmdir('./pliki');
scandir scandir( katalog, sortowanie) pozwala odczytać zawartość katalogu i przekazać ją do tablicy. scandir('./',1);
unlinkr unlink(plik) pozwala usunąć plik. unlink('./obrazek.jpg');

© medianauka.pl, 2022-01-01, ART-4300

Polecamy w naszym sklepie

Matematyka konkretna
Kolorowe skarpetki Kostka
Kolorowe skarpetki Miasto
Kolorowe skarpetki urodzinowe
kolorowe skarpetki góra lodowa
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.