Operacje na strukturze systemu plików w PHP

W PHP mamy do dyspozycji kilka instrukcji, które dają możliwość dostępu katalogów i plików umieszczonych na serwerze.

Instrukcje dostępne w PHP

Oto wybrane instrukcje i funkcje dotyczące operacji

Funkcja Składnia Opis Przykład
chdir chdir( ścieżka) funkcja pozwala zmienić katalog bieżący na wskazany jako parametr.  
closedir closedir( deskryptor) funkcja pozwala zamknąć katalog o danym uchwycie (deskryptorze). closedir($uchwyt);
file_exist file_exist( ścieżka) funkcja pozwala określic, czy dany element istnieje. if (file_exist('./obraz.jpg') ) {echo 'jest!';}
filesize filesize(plik) funkcja pozwala odczytać wielkośc pliku. filesize('./obraz.jpg');
getcwd getcwd( ścieżka) funkcja pozwala odczytać nazwę katalogu bieżącego. echo getcwd();
is_dir is_dir( ścieżka) funkcja pozwala określic, czy dany element jest katalogiem. is_dir('./file');
is_file is_file( ścieżka) funkcja pozwala określic, czy dany element jest plikiem. is_file('./file');
mkdir mkdir( katalog, [prawa dostępu], [zagnieżdżenie]) funkcja pozwala utworzyć wskazany katalog (musi być pusty), nadać do niego prawa w uniksowych systemach. mkdir('./katalog/obrazki',777,true);
opendir opendir( katalog) funkcja pozwala otworzyć katalog i zwraca jego deskryptor. opendir('moj_katalog');
readdir readdir( deskryptor) funkcja pozwala odczytać nazwę kolejnego elementu katalogu, którego deskryptor został przekazany jako parametr (uzyskany za pomocą opendir) readdir($uchwyt);
rmdir rmdir( katalog) funkcja pozwala usunąć wskazany katalog (musi być pusty) rmdir('./pliki');
scandir scandir( katalog, sortowanie) pozwala odczytać zawartość katalogu i przekazać ją do tablicy. scandir('./',1);
unlinkr unlink(plik) pozwala usunąć plik. unlink('./obrazek.jpg');

© medianauka.pl, 2022-01-01, A-4300
Data aktualizacji artykułu: 2024-06-30Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.