opendir, readdir i closedir w PHP

Funkcje opendir, readdir oraz closedir w PHP mają następującą składnię:

Składnia

opendir(string $katalog): resource|false
readdir(resource $deskryptorg): string|false
closedir(resource $deskryptor): void

Parametry

ParametrOpis
$katalog nazwa katalogu
$deskryptor deskryptor, czyli identyfikator katalogu

Odczyt zawartości katalogu odbywa się w następujący sposób: najpierw wskazujemy katalog, który chcemy przejrzeć, i używając funkcji opendir odczytujemy jego identyfikator (deskryptor). Następnie odczytujemy, najlepiej w pętli while, nazwę każdego/kolejnego elementu katalogu, aż funkcja readdir zwróci wartość false. Na końcu zamykamy otwarty katalog, zwalniając użyte zasoby do czynności otwarcia katalogu.

Przykład 1

<?php
if ($des = opendir('./kurs-medianauka')) {
echo "Deskryptor : $des";
echo '<br>Zawartość:<br>';
while (false !== ($z = readdir($des))) {
echo "{$z}<br>";
}
closedir($des);
} ?>

W artykule "Operacje na strukturze systemu plików w PHP" znajdziesz więcej podobnych funkcji.© medianauka.pl, 2022-01-01, A-4301
Data aktualizacji artykułu: 2024-07-14Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.