Metody i pola statyczne w PHP

Statyczne właściwości i metody przydają się w sytuacjach, gdy mając klasę w ogóle nie chcemy tworzyć obiektu, a mimo to odwoływać się do składowych klasy.

Należy tu dodać, że nie zaleca się korzystania nagminnego z metod i pól statycznych, jednakże czasem jest to przydatne. Warto więc poznać konstrukcję statyczną składowych klasy.

Składnia

specyfikator_dostepu static pole;
lub
specyfikator_dostepu static metoda(parametry);

Aby dostać się do składowej statycznej używamy konstrukcji:

nazwa_Klasy::pole;
lub
nazwa_Klasy::metoda(parametry);

self

Z poziomu klasy odwołanie się do pola lub metody statycznej odbywa się za pomocą słowa kluczowego self (this nie ma tu zastosowania).

self::pole;
lub
self::metoda(parametry);

Uwaga!

Jeżeli utworzymy jednak obiekt w oparciu o klasę zawierającą elementy statyczne, to nie możemy odwoływać się do tych składowych poprzez "obiekt->pole", tylko zawsze "Klasa::pole".

Zastosowanie

Jednym z przykładów zastosowania statycznych pól jest stosowanie w projekcie stałych.

© medianauka.pl, 2021-12-04, A-4295Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.