Znaczniki w PHP

Znaczniki kodu w PHP wskazują odpowiedniemu oprogramowaniu na serwerze w którym miejscu zaczyna się i w którym kończy skrypt PHP.

Istnieje kilka sposobów na oznaczenie kodu PHP, z czego tylko dwa są stosowane w PHP od wersji 7 wzwyż.

Znaczniki kanoniczne

Każdy kod PHP oznaczamy znacznikiem otwierającym "<?php" i kończymy znacznikiem zamykającym "?>".

Przykład 1

<?php
echo "Witaj świecie!";
?>

Są to znaczniki standardowe i radzimy korzystanie właśnie z nich.

Najczęściej kod PHP jest wprost wpisany w kod HTML. Można w takim pliku wielokrotnie używać bloku skryptu PHP tak, jak to pokazano w przykładzie 2.

Przykład 2

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
<title><?php echo "Przykład 2"; ?></title>
</head>
<body>
<?php
echo "Witaj świecie!";
?>
</body>
</html>

Znaczniki kanoniczne są to znaczniki standardowe i radzimy korzystanie właśnie z nich.

Znaczniki SGML

To znaczniki o skróconym zapisie "<? ... ?>". Możliwość ich stosowania należy jednak włączyć w plikach konfiguracyjnych php.ini poprzez wpisanie frazy: short_open_tag = On, jednak nie zalecamy stosowanie tego znacznika.

Oddzielanie instrukcji

Bardzo ważny element składni języka to oddzielanie kolejnych instrukcji znakiem średnika.

dopuszczalne jest pominięcie średnika wyłącznie przed znacznikiem końca skryptu PHP, czyli "?>" i wyjścia do trybu HTML. Zalecamy jednak stosowanie średnika po każdej instrukcji.

Pytania

Pytania

Czy wielkość liter w składni języka PHP ma znaczenie?

Funkcje PHP nie uwzględniają wielkości liter.  Dla zachowania spójności kodu należy zawsze używać wielkości liter podanych w instrukcji.

Wielkość liter ma znaczenie w nazewnictwie zmiennych.

Należy także zachować jednolitość w nazewnictwie w zakresie stosowania wielkich liter w programowaniu zorientowanym obiektowo.

© medianauka.pl, 2021-08-30, A-4163Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.