mkdir w PHP

Funkcja mkdir w PHP służy do utworzenia katalogu na serwerze. Nazwa instrukcji pochodzi od make directory.

Składnia

mkdir(string $katalog[, int $prawa_dostepu[, bool $zagniezdzenie]]):bool

Funkcja zwraca wartość true, jeżeli utworzenie katalogu powiedzie się. W przeciwnym przypadku otrzymamy wartość false.

Parametry

ParametrOpis
$katalog nazwa katalogu, jaki ma być utworzony w danej lokalizacji;
$prawa_dostepu parametr opcjonalny, przyjmujący domyślna wartość 0777, określający prawa dostępu w systemach uniksowych. W systemie Windows parametr ten jest ignorowany.
$zagniezdzenie parametr opcjonalny, przyjmujący wartość domyślną false. Ustawienie na true umożliwia zagnieżdżanie katalogów. Jeżeli będziemy chcieli utworzyć katalog katalog/www/obrazy, a nie ma żadnego z nich na dysku, to ustawienie na true tego parametru za jednym razem pozwoli utworzyć wszystkie katalogi określone w ścieżce. Należy pamiętać, że nie wolno wówczas pominą parametru $prawa_dostepu.
© medianauka.pl, 2022-01-04, A-4310©® Media Nauka 2008-2023 r.