file_exist w PHP

Funkcja file_exist w PHP pozwala ustalić czy dany plik lub katalog istnieje w systemie plików na dysku

Składnia

file_exist(string $katalog):bool

Funkcja zwraca wartość true, jeżeli plik/katalog istnieje w systemie plików. W przeciwnym przypadku otrzymamy wartość false.

Parametry

Parametr Opis
$katalog nazwa katalogu/pliku;
© medianauka.pl, 2022-01-04, A-4314©® Media Nauka 2008-2023 r.