getcwd w PHP

Funkcja getcwd w PHP odpowiada pozyskanie nazwy katalogu bieżącego. Nazwa instrukcji pochodzi od get current working directory.

Składnia

getcwd():string:false

Funkcja zwraca wartość false jeżeli wskazanego katalogu nie ma na dysku.

Parametry

Funkcja ta nie posiada żadnych parametrów.

© medianauka.pl, 2022-01-04, A-4313©® Media Nauka 2008-2023 r.