scandir w PHP

Funkcja scandir w PHP pozwala odczytać zawartość katalogu i przekazać ją do tablicy.

Składnia

scandir(string $katalog, int $sortowanie): array|false

Parametry

ParametrOpis
$katalog

nazwa katalogu, którego zawartość chcemy odczytać

$sortowanie

określa sposób sortowania:

  • SCANDIR_SORT_ASCENDING lub 0 - wartość domyślna, oznacza sortowanie w porządku alfabetycznym (rosnącym),
  • SCANDIR_SORT_DESCENDING lub 1 - oznacza sortowanie w porządku malejącym,
  • SCANDIR_SORT_NONE - oznacza brak sortowania.

Funkcja zwróci wartość false w przypadku, gdy nie może odczytać katalogu.

Przykład 1

Oto przykład kodu, za pomocą którego odczytamy i wyświetlimy zawartość katalogu.

<?php
$dir = './kurs-medianauka';
$pliki1 = scandir($dir);
$pliki2 = scandir($dir, 1);
$pliki3 = scandir($dir, SCANDIR_SORT_NONE);
echo 'Sortowanie alfabetyczne:<br>';
print_r($pliki1);
echo '<br>Sortowanie malejące:<br>';
print_r($pliki2);
echo '<br>Bez sortowania:<br>';
print_r($pliki3); ?>
Pytania

Pytania

Jak rozróżnić pliki od katalogów?

Można w tym celu użyć funkcji is_dir oraz is_file.


© medianauka.pl, 2022-01-02, A-4304Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.