rmdir w PHP

Funkcja rmdir w PHP odpowiada za usuwanie katalogu na serwerze. Nazwa instrukcji pochodzi od remove directory.

Składnia

rmdir(string $katalog):bool

Funkcja zwraca wartość true, jeżeli usunięcie katalogu powiedzie się. W przeciwnym przypadku otrzymamy wartość false.

Uwaga! Katalog musi być pusty, aby dało się go usunąć.

Parametry

ParametrOpis
$katalog nazwa katalogu, jaki ma być usunięty w danej lokalizacji;
© medianauka.pl, 2022-01-04, A-4311©® Media Nauka 2008-2023 r.