filesize w PHP

Funkcja filesize w PHP umożliwia odczytanie rozmiaru pliku o nazwie przekazanej jako argument tej funkcji wraz ze ścieżką dostępu. Wartość wyrażona jest w bajtach.

Składnia

filesize(string $plik):int|false

W przypadku, gdy nie uda się odczytać wielkości wskazanego pliku, funkcja zwróci wartość wartość false.

Parametry

ParametrOpis
$plik nazwa pliku wraz ze względną lub bezwzględną ścieżką do niego.

Przykład 1

<?php
$dir    = './kurs-medianauka';
$pliki = scandir($dir);
foreach($pliki as $plik){
echo $plik;
$p=$dir.'/'.$plik;
if (is_dir($p)) {echo '- katalog<br>';}
if (is_file($p)) {echo '- plik o rozmiarze: '.filesize($p).' B<br>';}
} ?>

W powyższym przykładzie odczytujemy zawartość katalogu ./kurs-medianauka i jeżeli dany element jest plikiem, wyświetlamy jego nazwę, tekst plik o rozmiarze oraz jego rozmiar, przy użyciu funkcji filesize.

© medianauka.pl, 2022-01-06, A-4318©® Media Nauka 2008-2023 r.