is_dir i is_file w PHP

Funkcja is_dir oraz is_file pozwala na określenie, czy dany element jest katalogiem, czy plikiem. Funkcja zwraca wartości logiczne true i false.

Składnia

is_dir(string $nazwa):bool
is_file(string $nazwa):bool

Parametry

ParametrOpis
$nazwa To ścieżka do pliku.

Przykład 1

<?php
$dir    = './kurs-medianauka';
$pliki = scandir($dir);
foreach($pliki as $plik){
echo $plik;
$p=$dir.'/'.$plik;
if (is_dir($p)) {echo '- katalog
';} if (is_file($p)) {echo '- plik
';} } ?>

W powyższym przykładzie skanujemy zawartość katalogu za pomocą instrukcji scandir i pętli foreach, wyświetlamy kolejno zawartość katalogu i sprawdzamy, czym (katalogiem, czy plikiem) jest kolejnym element.

© medianauka.pl, 2022-01-03, A-4306©® Media Nauka 2008-2023 r.