unlink w PHP

Funkcja unlink w PHP umożliwia usunięcie pliku o nazwie przekazanej jako argument tej funkcji wraz ze ścieżką dostępu.

Składnia

unlink(string $plik):bool

W przypadku, gdy uda się usunąć wskazany plik, funkcja zwraca wartość true, w przeciwnym przypadku wartość false.

Parametry

ParametrOpis
$plik nazwa pliku wraz ze względną lub bezwzględną ścieżką do niego.

Przykład 1

<?php
unlink('test.html');
?>

Powyższa instrukcja spowoduje usunięcie pliku test.html z katalogu bieżącego.

Uwaga! Do usuwania katalogu służy funkcja rmdir;

© medianauka.pl, 2022-01-06, A-4317Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.