mktime w PHP

W funkcjach date(), getdate(), strftime() używaliśmy parametru $znacznik_czasu. Funkcja mktime pozwala na utworzenie takiego znacznika. Prawie wszystkie parametry tej funkcji są opcjonalne.

Funkcja zwraca liczbę sekund jak upłynęła od daty 1 stycznia 1970 00:00:00 GMT. Jest to tak zwana epoka Uniksa.

Składnia

mktime(godz[,min[,sek[,miesiac[,dzien[,rok]]]]]):int|false

Uwaga! wywołanie funkcji mktime() bez parametrów pozwala na utworzenie znacznika czasu bieżącego.

Parametry: godzina, minuta, sekunda, miesiąc, dzień i rok to parametry typu integer, które mogą być pomijane od prawej do lewej. Pominięcie pierwszego parametru jest dopuszczalne, choć w tym przypadku zaleca się użycie funkcji time. Docelowo pierwszy z parametrów ma być wymagany.

Przykład 1

<?php
echo 'Wywołanie mktime bez parametrów: ';
echo mktime();
echo '<br>Wywołanie mktime dla epoki Uniksa: '; echo mktime(1,0,0,1,1,1970); ?>

Zastosowanie

Do czego można użyć tej funkcji? Można ją zastosować przy obliczaniu ile czasu upłynęło między dwoma znacznikami czasu. Oto przykład:

Przykład 2

<?php
$rok1=2021;
$miesiac1=1;
$dzien1=1; $rok2=2021;
$miesiac2=1;
$dzien2=31;
$znacznik1=mktime(0,0,0,$miesiac1,$dzien1,$rok1);
$znacznik2=mktime(24,0,0,$miesiac2,$dzien2,$rok2); $sekund = $znacznik2-$znacznik1;
$minut = ceil($sekund/60);
$godzin = ceil($minut/60);
$dni = ceil($godzin/24); echo 'Między 1 a 31 stycznia 2021 r upłynęło:<br>'; echo 'sekund: '.$sekund.'<br>minut: '.$minut.'<br>godzin: '.$godzin.'<br>dni: '.$dni; ?>

Jak działa skrypt?

  1. Najpierw w zmiennych $rok1, $miesiac, $dzien - zapisujemy interesującą nas pierwszą z dat, w analogicznych zmiennych w kolejnym akapicie zapisujemy drugą z dat.
  2. Następnie tworzymy znaczniki czasu dla każdej z dat.
  3. Odejmując od siebie znaczniki otrzymamy liczbę sekund pomiędzy tymi datami.
  4. Następnie dzielimy otrzymaną liczbę sekund przez 60, otrzymując czas w minutach.
  5. Następnie dzielimy otrzymaną liczbę minut przez 60, otrzymując czas w godzinach.
  6. Następnie dzielimy otrzymaną liczbę godzin przez 24, otrzymując czas w dniach.
  7. Teraz wystarczy wyświetlić wszystkie otrzymane wyniki.
© medianauka.pl, 2021-10-24, ART-4198

Polecamy w naszym sklepie

kolorowe skarpetki góra lodowa
Matematyka konkretna
Kolorowe skarpetki Miasto
Kolorowe skarpetki urodzinowe
Kolorowe skarpetki Kostka
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.