strftime

Funkcja strftime w PHP odpowiada za uzyskanie danych o dacie i czasu w językach narodowych i zwrócenie danych w żądanym formacie.

Składnia

strftime(string $format [,int $znacznik_czasu] )

Parametry

ParametrOpis
$format zawiera informacje na temat tego, jakie dane nas interesują w zakresie daty, poprzez użycie znaczników z poniższej tablicy.
$znacznik_czasu opcjonalny parametr, pozwalający na zastosowanie innej niż bieżąca data i czas.

Uwaga!

Wymaga zmianę ustawień za pomocą funkcji setlocale, która może działać różnie w zależności od tego, na jakim systemie operacyjnym działa PHP.

Tablica znaczników dla parametru format

Znacznik Znaczenie Przykład
%a skrócona nazwa tygodnia Pn, Wt,...
%A pełna nazwa tygodnia poniedziałek, wtorek,...
%b skrócona nazwa miesiąca sty, lut,...
%B pełna nazwa miesiąca styczeń, luty, ...
%c data i czas w formacie bieżącej lokalizacji 2021-10-23 19:33:33
%C wiek 21
%d numer dnia miesiąca od 01 do 31
%D data w formacie mm/dd/yy 10/12/21
%e dzień miesiąca ze spacją na początki (poza systemami Windows) od 1 do 31
%F data w formacie YYYY-mm-dd 2021-10-23
%G rok czterocyfrowy w standardzie ISO-8601:1998 2021
%g j.w. w postaci dwucyfrowej 21
%h działa jak %b sty, lut,...
%H godzina w formacie dwucyfrowym w systemie 24-godzinnym od 01 do 24
%I godzina w formacie dwucyfrowym w systemie 12-godzinnym od 01 do 12
%j numer dnia w roku od 001 do 366
%1 godzina w formacie dwucyfrowym w systemie 12-godzinnym ze spacją dla liczb jednocyfrowych od 1 do 12
%m numer miesiąca w postaci dwucyfrowej od 01 do 12
%M bieżąca liczba minut dwucyfrowa od 01 do 59
%n nowa lina  
%p znacznik przed i po południu - wielkie litery AM, PM
%P znacznik przed i po południu małymi literami am, pm
%r godzina - patrz przykład 19:43:22 PM
%R godzina w formacie GG:MM - patrz przykład 19:43
%S bieżąca liczba sekund dwucyfrowa od 00 do 59
%t tabulacja  
%T czas w formacie GG:MM:SS 19:43:22
%u numer dnia tygodnia, przy czym 1 oznacza poniedziałek od 1 do 7
%U numer tygodnia w roku, przy czym pierwsza niedziela jest pierwszym dniem pierwszego tygodnia od 01 do 53
%V numer tygodnia w standardzie ISO 8601-1998 od 01 do 53
%w numer dnia tygodnia licząc od niedzieli od 0 do 6
%W numer tygodnia w roku, przy czym pierwszy poniedziałek jest pierwszym dniem pierwszego tygodnia od 01 do 53
%x data w bieżącej lokalizacji 2021-10-23
%X czas w bieżącej lokalizacji 19:50:22
%y rok dwucyfrowy od 00 do 99
%Y rok czterocyfrowy od 1901 do 2038
%z w zależności od systemu operacyjnego nazwa strefy czasowej lub przesunięcie dla bieżącej strefy  
%Z nazwa strefy czasowej  
%% znak % %

 

Przykład 1

<?php
setlocale(LC_ALL, 'pl_PL');
echo strftime("Dziś jest %A <br>");
echo strftime("Miesiąc: %B <br>"); ?>
© medianauka.pl, 2021-10-23, A-4194
Data aktualizacji artykułu: 2024-06-29Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.