microtime w PHP

Funkcja microtime w PHP zwraca bieżący uniksowy znacznik czasu w mikrosekundach.

Składnia

microtime(bool $tryb):float|string

Uwaga! Ta funkcja jest dostępna tylko w systemach operacyjnych, które obsługują wywołanie systemowe gettimeofday().

Parametry

ParametrOpis
$tryb Wartość true oznacza zwrócenie przez funkcję wartości zmiennoprzecinkowej, w przeciwnym razie (false) funkcja zwróci wartość czasu w formacie msec sec jaki upłynął od epoki Uniksa.

Uwaga! W przypadku pomiarów wydajności zalecane jest użycie hrtime().

Przykład 1

<?php
echo 'Liczba mikrosekund w trybie false (msec sec):';
echo microtime(false);
echo '<br>Liczba mikrosekund w trybie true (liczba rzeczywista):'; echo microtime(true); ?>

© medianauka.pl, 2021-10-24, A-4200©® Media Nauka 2008-2023 r.