getdate

Za pobranie informacji o dacie odpowiada w PHP także obok date funkcja:

getdate([int $znacznik_czasu]) : array

gdzie:

Getdate zwraca tablicę asocjacyjną (będzie eo niej mowa nieco później), której indeksy zostały opisane w niniejszej tablicy:

Indeks Znaczenie Przykład
seconds sekundy od 0 do 59
minutes minuty od 0 do 59
hours godziny od 0 do 23
mday dzień miesiąca od 1 do 31
wday dzień tygodnia od 0 (niedziela) do 6
mon miesiąc od 1 do 12
year rok 2021
yday numer kolejnego dnia w danym roku od 0 do 365
weekday Dzień tygodnia od Sunday
month miesiąc od January
0 aktualny znacznik Uniksa  

 

Oto przykłady różnych formatów.

Przykład 1

<?php
$data = getdate();
echo $data['year'].'<br>';
echo $data['weekday'].'<br>';
?>

© medianauka.pl, 2021-09-06, A-4183Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.