setlocale w PHP

Funkcja setcolace pozwala zmienić bieżące ustawieni lokalne, czyli narodowe.

Składnia

setlocale(int $kategoria, string $locale):string|false

gdzie:

ParametrOpis
$kategoria

Predefiniowane wartości:

  • LC_ALL - wpływ na wszystkie parametry
  • LC_COLLATE - wpływ na porównywanie ciągów znaków
  • LC_CTYPE - wpływ na konwersję znaków
  • LC_MONETARY - wpływ na ciągi walutowe i numeryczne
  • LC_NUMERIC - wpływ na postać separatora dziesiętnego
  • LC_TIME - wpływ na postać daty i czasu
  • LC_MESSAGES - wpływ na systemowe komunikaty
$locale oznaczenie narodowe w różnych systemach różnie określany. W systemie Unix dla polskich oznaczeń używamy ciągu 'pl_PL', w systemie Windows zaś 'polish' lub 'plk'

Przykład 1

<?php
setlocale(LC_ALL, 'pl_PL');
echo strftime("Dziś jest %A <br>");
echo strftime("Miesiąc: %B <br>");
?>

© medianauka.pl, 2021-10-23, A-4195Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.