date w PHP

Za pobranie informacji o dacie odpowiada w PHP funkcja:

date(string $format [, int $znacznik_czasu]) : string

gdzie:

Poniższa tablica zwiera wykaz formatów:

Znacznik Znaczenie Przykład
a przed lub po południu (małymi literami) am, pm
A przed lub po południu (wielkimi literami) AM, PM
B czas internetowy od 000 do 999
c data w formacie ISO 8601 2021-09-06T15:20:20+00:00
d dzień miesiąca od 01 do 12
D dzień miesiąca (3 literowy angielski skrót nazw) od Mon do Sun
F angielska nazwa miesiąca May
g godzina w formacie 12 - godzin od 1 do 12
G godzina w formacie 24 godzin od 1 do 24
h godzina w formacie 12 godzin od 01 do 12
H godzina w formacie 24 h od 01 do 24
i liczba minut od 01 do 59
I czas zimowy - 1, czas leni - 0 0 lub 1
j dzień miesiąca od 1 do 31
l nazwa dnia tygodnia Monday, ...
L znacznik przestępnego roku 1- rok przestępny, 0 - zwykły rok
m miesiąc (dwucyfrowy) od 01 do 12
M miesiąc (skrót trzyliterowy) od Jan do Dec
n miesiąc (dwucyfrowy) od 1 do 12
N dzień tygodnia w ISO-8601 1 (poniedziałek)-7 (niedziela)
o rok w ISO-8601 2021
O różnica w stosunku do czasu GMT +0100
P różnica w stosunku do czasu GMT +01:00
r data w formacie RFC 2822 Sun, 11 Dec 2020 12:22:22 +0210
s liczba sekund od 00 do 59
S dzień tygodnia w formie przyrostka st, nd, rd lub th
t liczba dni w danym miesiącu 28, 30 lub 31
T strefa czasowa CET, EST, ...
u liczba mikrosekund  
U znacznik czasu Uniksa  
w dzień tygodnia numerycznie 0 (niedziela) do 6 (sobota)
W Numer tygodnia od 1 do 52
y rok dwucyfrowy 21
Y rok czterocyfrowy 2021
z kolejny dzień w roku od 0 od 0 do 365
Z przesunięcie strefy czasowej względem południka zerowego, wyrażone w sekundach  

 

Oto przykłady różnych formatów.

Przykład 1

<?php
echo "Format: Y:m:d - ".date("Y:m:d").'<br>';
echo "Format: d:m:y - ".date("d:m:y").'<br>';
echo "Format: G:i:s - ".date("G:i:s").'<br>';
?>

© medianauka.pl, 2021-09-06, A-4182Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.