logo

gmdate w PHP

Za pobranie informacji o dacie GMT(UTC) (a nie lokalnej jak w przypadku funkcji date) odpowiada w PHP funkcja:

gmdate(string $format [, int $znacznik_czasu]) : string

gdzie:

  • $format zawiera informacje na temat tego, jakie dane nas interesują w zakresie daty,
  • $znacznik_czasu to parametr opcjonalny - znacznik czasu Uniksa (timestam, czyli liczba sekund, jaka upłynęła od 1 stycznia 1970 roku).

Uwaga! Brak różnicy w działaniu funkcji gmdate i date może być spowodowany ustawieniami w konfiguracji PHP (date.timezone nie może mieć wartości UTC).

Poniższa tablica zwiera wykaz formatów:

Znacznik Znaczenie Przykład
a przed lub po południu (małymi literami) am, pm
A przed lub po południu (wielkimi literami) AM, PM
B czas internetowy od 000 do 999
c data w formacie ISO 8601 2021-09-06T15:20:20+00:00
d dzień miesiąca od 01 do 12
D dzień miesiąca (3 literowy angielski skrót nazw) od Mon do Sun
F angielska nazwa miesiąca May
g godzina w formacie 12 - godzin od 1 do 12
G godzina w formacie 24 godzin od 1 do 24
h godzina w formacie 12 godzin od 01 do 12
H godzina w formacie 24 h od 01 do 24
i liczba minut od 01 do 59
I czas zimowy - 1, czas leni - 0 0 lub 1
j dzień miesiąca od 1 do 31
l nazwa dnia tygodnia Monday, ...
L znacznik przestępnego roku 1- rok przestępny, 0 - zwykły rok
m miesiąc (dwucyfrowy) od 01 do 12
M miesiąc (skrót trzyliterowy) od Jan do Dec
n miesiąc (dwucyfrowy) od 1 do 12
N dzień tygodnia w ISO-8601 1 (poniedziałek)-7 (niedziela)
o rok w ISO-8601 2021
O różnica w stosunku do czasu GMT +0100
P różnica w stosunku do czasu GMT +01:00
r data w formacie RFC 2822 Sun, 11 Dec 2020 12:22:22 +0210
s liczba sekund od 00 do 59
S dzień tygodnia w formie przyrostka st, nd, rd lub th
t liczba dni w danym miesiącu 28, 30 lub 31
T strefa czasowa CET, EST, ...
u liczba mikrosekund  
U znacznik czasu Uniksa  
w dzień tygodnia numerycznie 0 (niedziela) do 6 (sobota)
W Numer tygodnia od 1 do 52
y rok dwucyfrowy 21
Y rok czterocyfrowy 2021
z kolejny dzień w roku od 0 od 0 do 365
Z przesunięcie strefy czasowej względem południka zerowego, wyrażone w sekundach  

 

Oto przykłady różnych formatów.

Przykład 1

<?php
echo "Format: Y:m:d - ".gmdate("Y:m:d").'<br>';
echo "Format: d:m:y - ".gmdate("d:m:y").'<br>';
echo "Format: G:i:s - ".gmdate("G:i:s").'<br>';
?>

© medianauka.pl, 2021-10-25, ART-4202

Polecamy w naszym sklepie

Mapa świata Puzzle
30 sekund O sztucznej inteligencji i robotyce
Kolorowe skarpetki urodzinowe
Badania jako podstawa projektowania User Experience
Kolorowe skarpetki Kostka
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.