checkdate

Funkcja checkdate pozwala sprawdzić, czy podana data jest prawidłowa. Jeśli tak, zwraca wartość true, w przeciwnym razie zwraca wartość false.

Składnia

checkdate(int $miesiac, int $dzien, int $rok): bool

Parametry

ParametrOpis
$miesiac miesiąc
$dzien kolejny dzień miesiąca
$rok rok

UWAGA: kolejność podawania parametrów jest następująca: miesiąc, dzień, rok.

Wersja PHP: 4+

Przykład 1

<?php
var_dump(checkdate(2,31,2201));
echo '<br>';
var_dump(checkdate(5,25,2201));
?>

Funkcja var_dump pozwala wyświetlić informację o tym, jakiego typu jest zmienna i jaką ma wartość.

W pierwszym przypadku mamy błędną datę 31 lutego 2201, stąd wartość false. Druga data jest poprawna.

© medianauka.pl, 2021-09-08, A-4185
Data aktualizacji artykułu: 2024-06-29Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.