localtime w PHP

Funkcja localtime w PHP zwraca tablicę indeksowaną lub asocjacyjną, która zawiera elementy związane z datą i czasem.

Składnia

localtime([int $znacznik_czasu[, bool $associative]])

Parametry

ParametrOpis
$znacznik_czasu Parametr opcjonalny. Uniksowy znacznik czasu, uzyskany na przykład za pomocą funkcji mktime). Brak tego parametru oznacza przyjęcie czasu lokalnego.
$associative

Parametr opcjonalny. Ustawienie jego wartości na false lub pominięcie parametru powoduje zwrócenie wartości w postaci zwykłej tablicy indeksowanej. Ustawienie wartości tego parametru na true powoduje zwrócenie wartości funkcji w postaci tablicy asocjacyjnej o kluczach:

  • tm_sec - liczba sekund
  • tm_min - liczba minut
  • tm_hour - liczba godzin
  • tm_mday - numer dnia miesiąca
  • tm_mon - numer miesiąca
  • tm_year - rok
  • tm_wday - dzień tygodnia
  • tm_yday - dzień roku
  • tm_isdst - znacznik czasu letniego/zimowego

Przykład 1

<?php
$localtime = localtime();
$localtime_assoc = localtime(time(), true);
print_r($localtime);
echo '<br>';
print_r($localtime_assoc); echo '<br>Mamy '.$localtime_assoc["tm_yday"].' dzień roku'; ?>

© medianauka.pl, 2021-10-27, A-4207©® Media Nauka 2008-2023 r.