Logo Media Nauka


Nauka » Biologia » Ptaki

Brodzące

Brodzące (Ciconiiformes) to rząd ptaków, który liczy dziś 6 rodzin żyjących. To ptaki zwykle o dużych rozmiarach z długimi nogami, przystosowanymi do brodzenia w płytkich wodach. Przypisanie czerwonaków do tego rzędu jest dyskusyjne.

Rodziny

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych, opisujących rodziny ssaków z wybranego rzędu.

Sortuj według:
Ukryj obce rodziny
Ukryj polskie rodziny

Bocianowate
Bocianowate

Ciconiidae

Liczba gatunków: 19
(w Polsce: 2)
Czaple, czaplowate
Czaple, czaplowate

Ardeidae

Liczba gatunków: 64
(w Polsce: 8)
Czerwonaki, flamingi
Czerwonaki, flamingi

Phoenicopteridae

Liczba gatunków: 5
(w Polsce: nie występują)
Ibisowate
Ibisowate

Threskiornithidae

Liczba gatunków: 33
(w Polsce: 1)
Trzewikodzioby
Trzewikodzioby

Balaenicipitidae

Liczba gatunków: 1
(w Polsce: nie występują)
Warugi
Warugi

Scopidae

Liczba gatunków: 1
(w Polsce: nie występują)


Występowanie i środowisko

Przedstawiciele ptaków brodzących są obecne na całym świecie poza najwyższymi szerokościami geograficznymi. Najczęściej zamieszkuje strefę subtropikalną i tropikalną, ale także i umiarkowaną. Zasiedlają środowiska wodno-błotne.

Tryb życia i zachowanie

Mimo że są związane ze środowiskiem wodnym, ptaki te brodzą, a nie pływają.


Morfologia i anatomia

Ptaki brodzące mają długie, cienkie nogi oraz długie dzioby. Skok i część podudzia nie są upierzone. Są to zwykle ptaki duże do 180 cm długości ciała. W Polsce bocian jest najbardziej charakterystycznym przedstawicielem tego rzędu. Najwięcej gatunków tego rzędu zostało zaliczonych do rodziny czaplowatych.

Rozmnażanie

Często są monogamiczne. Samice składają od 1 do 7 jaj w zależności od gatunku. Gniazdo często jest dużą platformą zbudowaną z patyków. Większość z nich jest gniazdownikami. Większość gatunków gniazduje w koloniach.

Pożywienie

Ptaki brodzące żywią się rybami i innymi drobnymi kręgowcami.

Ochrona i zagrożenia

Status ochronny ma wiele gatunków. Gatunki te zostały wymienione przy opisie poszczególnych rodzin tego rzędu ptaków. Trzewikodziób ma status bliskiego zagrożenia, waruga nie jest zagrożona.

Ciekawostki

Nierzadko przedstawiciele tego rzędu są symbolami w kulturach i religiach świata.

Zdjęcia - galeria

Ukryj obce gatunki
Ukryj polskie gatunki


Bączek
Bąk
Czapla biała
Czapla modra
Czapla nadobna
Czapla purpurowa
Czapla siwa
Czapla złotawa
Ślepowron
Bocian biały
Bocian czarny
Marabut afrykański
Marabut afrykański
Ibis czczony
Ibis grzywiasty
Warzęcha, warzęcha zwyczajna
Czerwonak
Waruga
Trzewikodziób
Kleszczak, kleszczak afrykański
Dławigad indyjski
Czapla śnieżna
Żabiru afrykański
Ibis biały
Warzęcha różowa
Czapla czarna
Czapla modronosa
Ibis szkarłatny
Flaming andyjski
Ibis kasztanowaty
Ibis żółtoszyi
Rakojad
Tygryska rdzawoszyja
Żabiru czerwononogi
Bocian białobrzuchy
Bocian białoszyi
Bocian garbaty
Bocian sinodzioby
Czapla czarnobrzucha
Czapla rdzawoszyja
Ibis łysy
Żabiru amerykański
Marabut jawajski
Kleszczak azjatycki
Czapla czarnogłowa
Czapla zielona

Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

ukryj/pokaż
Bączek
     

Możliwość obserwacji w Polsce bączka.

ukryj/pokaż
Bąk
          

Bąki przylatują do Polski na lęgi.

          

Trwają gody bąków, można na bagnach i torfowiskach usłyszeć ich charakterystyczny, buczący głos.

          

Samica bąka składa jaja.

         

Bąki odlatują na zimowiska.

ukryj/pokaż
Bocian biały
         

Bociany białe przylatują do kraju. Najpierw przylatują samce. Maksimum przylotów przypada na połowę marca.

          

Samica bociana białego składa jaja.

           

Z początkiem miesiąca młode bociany usamodzielniają się. Zbierają się też w stada.

          

Bociany białe odlatują na zimowiska.

ukryj/pokaż
Bocian czarny
          

Bocian czarny przylatuje do Polski.

          

Samica bociana czarnego składa jaja.

         

Bocian czarny odlatuje na zimowiska.

ukryj/pokaż
Czapla purpurowa
    

Możliwość obserwacji w Polsce czapli purpurowej.

         

Trwa okres lęgowy u czapli purpurowej.

ukryj/pokaż
Czapla siwa
          

Czaple siwe przylatują do kraju.

         

Samica czapli siwej składa jaja.

           

Czaple siwe odlatują z Polski na zimowiska. Część ptaków u nas zostaje.

ukryj/pokaż
Ibis kasztanowaty
    

Okres obserwacji w Polsce ibisa kasztanowatego.

         

Ibis kasztanowaty odbywa lęgi.

ukryj/pokaż
Ślepowron
           

Do kraju przylatują rzadkie u nas ślepowrony.

          

Samica ślepowrona składa jaja.

          

Ślepowrony odlatują na zimę do Afryki.

ukryj/pokaż
Warzęcha, warzęcha zwyczajna
  

Podczas przelotów można w Polsce czasem obserwować warzęchy. Najczęściej w maju i czerwcu.

Pokaż tylko bieżące wydarzenia


© medianauka.pl, 2014-01-06, RZAD-29


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2020 r.