logo


Nauka » biologia » ptaki

Brodzące

Brodzące (Ciconiiformes) to rząd ptaków, który liczy dziś 6 rodzin żyjących. To ptaki zwykle o dużych rozmiarach z długimi nogami, przystosowanymi do brodzenia w płytkich wodach. Przypisanie czerwonaków do tego rzędu jest dyskusyjne.

Atlas

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych, opisujących rodziny z wybranego rzędu. Ciemniejsze kafelki oznaczają ważniejsze, bardziej znane rodziny.

Filtry

Użyj poszczególnych filtrów, aby ustalić odpowiednią kolejność wyświetlania rodzin.

Sortuj według:
Ukryj obce rodziny
Ukryj polskie rodziny

Bocianowate
Bocianowate
Ciconiidae


Liczba gatunków: 19
Liczba gatunków w Polsce: 2
Czaple, czaplowate
Czaple, czaplowate
Ardeidae


Liczba gatunków: 64
Liczba gatunków w Polsce: 8
Czerwonaki, flamingi
Czerwonaki, flamingi
Phoenicopteridae


Liczba gatunków: 5
Liczba gatunków w Polsce: nie występują
Ibisowate
Ibisowate
Threskiornithidae


Liczba gatunków: 33
Liczba gatunków w Polsce: 1
Trzewikodzioby
Trzewikodzioby
Balaenicipitidae


Liczba gatunków: 1
Liczba gatunków w Polsce: nie występują
Warugi
Warugi
Scopidae


Liczba gatunków: 1
Liczba gatunków w Polsce: nie występują


Występowanie i środowisko

Przedstawiciele ptaków brodzących są obecne na całym świecie poza najwyższymi szerokościami geograficznymi. Najczęściej zamieszkuje strefę subtropikalną i tropikalną, ale także i umiarkowaną. Zasiedlają środowiska wodno-błotne.

Tryb życia i zachowanie

Mimo że są związane ze środowiskiem wodnym, ptaki te brodzą, a nie pływają.


Morfologia i anatomia

Ptaki brodzące mają długie, cienkie nogi oraz długie dzioby. Skok i część podudzia nie są upierzone. Są to zwykle ptaki duże do 180 cm długości ciała. W Polsce bocian jest najbardziej charakterystycznym przedstawicielem tego rzędu. Najwięcej gatunków tego rzędu zostało zaliczonych do rodziny czaplowatych.

Rozmnażanie

Często są monogamiczne. Samice składają od 1 do 7 jaj w zależności od gatunku. Gniazdo często jest dużą platformą zbudowaną z patyków. Większość z nich jest gniazdownikami. Większość gatunków gniazduje w koloniach.

Pożywienie

Ptaki brodzące żywią się rybami i innymi drobnymi kręgowcami.

Ochrona i zagrożenia

Status ochronny ma wiele gatunków. Gatunki te zostały wymienione przy opisie poszczególnych rodzin tego rzędu ptaków. Trzewikodziób ma status bliskiego zagrożenia, waruga nie jest zagrożona.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danego rzędu. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem PL
(wszystkie wymienione polskie gatunki rzędu)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Ciekawostki

Nierzadko przedstawiciele tego rzędu są symbolami w kulturach i religiach świata.

Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

     Bączek: Możliwość obserwacji w Polsce bączka.
          Bąk: Bąki przylatują do Polski na lęgi.
          Bąk: Trwają gody bąków, można na bagnach i torfowiskach usłyszeć ich charakterystyczny, buczący głos.
          Bąk: Samica bąka składa jaja.
         Bąk: Bąki odlatują na zimowiska.
         Bocian biały: Bociany białe przylatują do kraju. Najpierw przylatują samce. Maksimum przylotów przypada na połowę marca.
          Bocian biały: Samica bociana białego składa jaja.
           Bocian biały: Z początkiem miesiąca młode bociany usamodzielniają się. Zbierają się też w stada.
          Bocian biały: Bociany białe odlatują na zimowiska.
          Bocian czarny: Bocian czarny przylatuje do Polski.
          Bocian czarny: Samica bociana czarnego składa jaja.
         Bocian czarny: Bocian czarny odlatuje na zimowiska.
    Czapla purpurowa: Możliwość obserwacji w Polsce czapli purpurowej.
         Czapla purpurowa: Trwa okres lęgowy u czapli purpurowej.
          Czapla siwa: Czaple siwe przylatują do kraju.
         Czapla siwa: Samica czapli siwej składa jaja.
           Czapla siwa: Czaple siwe odlatują z Polski na zimowiska. Część ptaków u nas zostaje.
    Ibis kasztanowaty: Okres obserwacji w Polsce ibisa kasztanowatego.
         Ibis kasztanowaty: Ibis kasztanowaty odbywa lęgi.
           Ślepowron: Do kraju przylatują rzadkie u nas ślepowrony.
          Ślepowron: Samica ślepowrona składa jaja.
          Ślepowron: Ślepowrony odlatują na zimę do Afryki.
  Warzęcha, warzęcha zwyczajna: Podczas przelotów można w Polsce czasem obserwować warzęchy. Najczęściej w maju i czerwcu.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia


© medianauka.pl, 2014-01-06, RZAD-29
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.