Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Brodzące (Ciconiiformes)

Brodzące (Ciconiiformes) to rząd ptaków, który liczy dziś 6 rodzin żyjących.

Rodziny

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.

Bocianowate
Bocianowate

(Ciconiidae)
Czerwonaki, flamingi
Czerwonaki, flamingi

(Phoenicopteridae)
Ibisowate
Ibisowate

(Threskiornithidae)
Trzewikodzioby
Trzewikodzioby

(Balaenicipitidae)
Warugi
Warugi

(Scopidae)

Nazwa rzędu
Brodzące (Ciconiiformes)
Występowanie
Cały świat poza daleką północą i Antarktydą.
Liczba gatunków na świecie
121
Liczba gatunków w Polsce
10
Systematyka
Domena: Eukarionty (Eukaryota)
Królestwo: Zwierzęta (Animalia)
Typ: Strunowce (Chordata)
Gromada: Ptaki (Aves)
Rząd: Brodzące (Ciconiiformes)
Wielkość
Długość: 27 - 150 cm.
Masa ciała: 100 g - 7,4 kg
Największy gatunek
Czapla olbrzymia (Ardea goliath)
Najmniejszy gatunek
Bączek amerykański (Ixobrychus exilis)

Występowanie i środowisko

Przedstawiciele ptaków brodzących są obecne na całym świecie poza najwyższymi szerokościami geograficznymi. Najczęściej zamieszkuje strefę subtropikalną i tropikalną, ale także i umiarkowaną. Zasiedlają środowiska wodno-błotne.

Tryb życia i zachowanie

Mimo że są związane ze środowiskiem wodnym, ptaki te brodzą, a nie pływają.

Morfologia i anatomia

Ptaki brodzące mają długie, cienkie nogi oraz długie dzioby. Skok i część podudzia nie są upierzone. Są to zwykle ptaki duże do 180 cm długości ciała. W Polsce bocian jest najbardziej charakterystycznym przedstawicielem tego rzędu. Najwięcej gatunków tego rzędu zostało zaliczonych do rodziny czaplowatych.

Rozmnażanie

Często są monogamiczne. Samice składają od 1 do 7 jaj w zależności od gatunku. Gniazdo często jest dużą platformą zbudowaną z patyków. Większość z nich jest gniazdownikami. Większość gatunków gniazduje w koloniach.

Pożywienie

Żywią się rybami i innymi drobnymi kręgowcami.

Ochrona i zagrożenia

Status ochronny ma wiele gatunków. Gatunki te zostały wymienione przy opisie poszczególnych rodzin tego rzędu ptaków. Trzewikodziób ma status bliskiego zagrożenia, waruga nie jest zagrożona.

Ciekawostki

Brak danych.

Galeria zdjęć


© medianauka.pl, 2014-01-06, RZAD-29Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

ukryj/pokaż
ślepowron
   tlo-ikona wp100 fltrt        

Do kraju przylatują rzadkie u nas ślepowrony.

    tlo-ikonatlo-ikona      

Samica ślepowrona składa jaja.

        tlo-ikonatlo-ikona  

Ślepowrony odlatują na zimę do Afryki.

ukryj/pokaż
czapla siwa
  tlo-ikonatlo-ikona        

Czaple siwe przylatują do kraju.

   tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona      

Samica czapli siwej składa jaja.

          tlo-ikona wp100 fltrt 

Czaple siwe odlatują z Polski na zimowiska. Część ptaków u nas zostaje.

ukryj/pokaż
bocian czarny
  tlo-ikonatlo-ikona        

Bocian czarny przylatuje do Polski.

   tlo-ikonatlo-ikona       

Samica bociana czarnego składa jaja.

       tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona  

Bocian czarny odlatuje na zimowiska.

ukryj/pokaż
bocian biały
 tlo-ikonatlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona        

Bociany białe przylatują do kraju. Najpierw przylatują samce. Maksimum przylotów przypada na połowę marca.

   tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrt       

Samica bociana białego składa jaja.

       tlo-ikona wp100 fltrt    

Z początkiem miesiąca młode bociany usamodzielniają się. Zbierają się też w stada.

       tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrt   

Bociany białe odlatują na zimowiska.

ukryj/pokaż
bąk
  tlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona        

Bąki przylatują do Polski na lęgi.

   tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona       

Trwają gody bąków, można na bagnach i torfowiskach usłyszeć ich charakterystyczny, buczący głos.

   tlo-ikonatlo-ikona       

Samica bąka składa jaja.

        tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona 

Bąki odlatują na zimowiska.

ukryj/pokaż
czapla purpurowa
  tlo-ikona fltrt wp100tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt  

Możliwość obserwacji w Polsce czapli purpurowej.

   tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt      

Trwa okres lęgowy u czapli purpurowej.

ukryj/pokaż
warzęcha
  tlo-ikonatlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt

Podczas przelotów można w Polsce czasem obserwować warzęchy. Najczęściej w maju i czerwcu.

ukryj/pokaż
bączek
   tlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrttlo-ikona wp100 fltrt  

Możliwość obserwacji w Polsce bączka.

Pokaż tylko bieżące wydarzenia
© Media Nauka 2008-2018 r.