Logo Media Nauka

Brodzące

Brodzące (Ciconiiformes) to rząd ptaków, który liczy dziś 6 rodzin żyjących. To ptaki zwykle o dużych rozmiarach z długimi nogami, przystosowanymi do brodzenia w płytkich wodach. Przypisanie czerwonaków do tego rzędu jest dyskusyjne.

Rodziny

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.

Bocianowate
Bocianowate

Ciconiidae
Czerwonaki, flamingi
Czerwonaki, flamingi

Phoenicopteridae
Ibisowate
Ibisowate

Threskiornithidae
Trzewikodzioby
Trzewikodzioby

Balaenicipitidae
Warugi
Warugi

Scopidae

Występowanie i środowisko

Przedstawiciele ptaków brodzących są obecne na całym świecie poza najwyższymi szerokościami geograficznymi. Najczęściej zamieszkuje strefę subtropikalną i tropikalną, ale także i umiarkowaną. Zasiedlają środowiska wodno-błotne.

Tryb życia i zachowanie

Mimo że są związane ze środowiskiem wodnym, ptaki te brodzą, a nie pływają.

Morfologia i anatomia

Ptaki brodzące mają długie, cienkie nogi oraz długie dzioby. Skok i część podudzia nie są upierzone. Są to zwykle ptaki duże do 180 cm długości ciała. W Polsce bocian jest najbardziej charakterystycznym przedstawicielem tego rzędu. Najwięcej gatunków tego rzędu zostało zaliczonych do rodziny czaplowatych.

Rozmnażanie

Często są monogamiczne. Samice składają od 1 do 7 jaj w zależności od gatunku. Gniazdo często jest dużą platformą zbudowaną z patyków. Większość z nich jest gniazdownikami. Większość gatunków gniazduje w koloniach.

Pożywienie

Ptaki brodzące żywią się rybami i innymi drobnymi kręgowcami.

Ochrona i zagrożenia

Status ochronny ma wiele gatunków. Gatunki te zostały wymienione przy opisie poszczególnych rodzin tego rzędu ptaków. Trzewikodziób ma status bliskiego zagrożenia, waruga nie jest zagrożona.

Ciekawostki

Nierzadko przedstawiciele tego rzędu są symbolami w kulturach i religiach świata.

Zdjęcia - galeria


© medianauka.pl, 2014-01-06, RZAD-29Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

ukryj/pokaż
ślepowron
           

Do kraju przylatują rzadkie u nas ślepowrony.

          

Samica ślepowrona składa jaja.

          

Ślepowrony odlatują na zimę do Afryki.

ukryj/pokaż
czapla siwa
          

Czaple siwe przylatują do kraju.

         

Samica czapli siwej składa jaja.

           

Czaple siwe odlatują z Polski na zimowiska. Część ptaków u nas zostaje.

ukryj/pokaż
bocian czarny
          

Bocian czarny przylatuje do Polski.

          

Samica bociana czarnego składa jaja.

         

Bocian czarny odlatuje na zimowiska.

ukryj/pokaż
bocian biały
         

Bociany białe przylatują do kraju. Najpierw przylatują samce. Maksimum przylotów przypada na połowę marca.

          

Samica bociana białego składa jaja.

           

Z początkiem miesiąca młode bociany usamodzielniają się. Zbierają się też w stada.

          

Bociany białe odlatują na zimowiska.

ukryj/pokaż
bąk
          

Bąki przylatują do Polski na lęgi.

          

Trwają gody bąków, można na bagnach i torfowiskach usłyszeć ich charakterystyczny, buczący głos.

          

Samica bąka składa jaja.

         

Bąki odlatują na zimowiska.

ukryj/pokaż
czapla purpurowa
    

Możliwość obserwacji w Polsce czapli purpurowej.

         

Trwa okres lęgowy u czapli purpurowej.

ukryj/pokaż
warzęcha
  

Podczas przelotów można w Polsce czasem obserwować warzęchy. Najczęściej w maju i czerwcu.

ukryj/pokaż
bączek
     

Możliwość obserwacji w Polsce bączka.

Pokaż tylko bieżące wydarzenia


© Media Nauka 2008-2018 r.