Logo Serwisu Media Nauka


Brodzące (Ciconiiformes)

Brodzące (Ciconiiformes) to rząd ptaków, który liczy dziś 6 rodzin żyjących.

Rodziny

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.

Bocianowate
Bocianowate

(Ciconiidae)
Czerwonaki, flamingi
Czerwonaki, flamingi

(Phoenicopteridae)
Ibisowate
Ibisowate

(Threskiornithidae)
Trzewikodzioby
Trzewikodzioby

(Balaenicipitidae)
Warugi
Warugi

(Scopidae)

Nazwa rzędu
Brodzące (Ciconiiformes)
Występowanie
Cały świat poza daleką północą i Antarktydą.
Liczba gatunków na świecie
121
Liczba gatunków w Polsce
10
Systematyka
Domena: Eukarionty (Eukaryota)
Królestwo: Zwierzęta (Animalia)
Typ: Strunowce (Chordata)
Gromada: Ptaki (Aves)
Rząd: Brodzące (Ciconiiformes)
Wielkość
Długość: 27 - 150 cm.
Masa ciała: 100 g - 7,4 kg
Największy gatunek
Czapla olbrzymia (Ardea goliath)
Najmniejszy gatunek
Bączek amerykański (Ixobrychus exilis)

Występowanie i środowisko

Przedstawiciele ptaków brodzących są obecne na całym świecie poza najwyższymi szerokościami geograficznymi. Najczęściej zamieszkuje strefę subtropikalną i tropikalną, ale także i umiarkowaną. Zasiedlają środowiska wodno-błotne.

Tryb życia i zachowanie

Mimo że są związane ze środowiskiem wodnym, ptaki te brodzą, a nie pływają.

Morfologia i anatomia

Ptaki brodzące mają długie, cienkie nogi oraz długie dzioby. Skok i część podudzia nie są upierzone. Są to zwykle ptaki duże do 180 cm długości ciała. W Polsce bocian jest najbardziej charakterystycznym przedstawicielem tego rzędu. Najwięcej gatunków tego rzędu zostało zaliczonych do rodziny czaplowatych.

Rozmnażanie

Często są monogamiczne. Samice składają od 1 do 7 jaj w zależności od gatunku. Gniazdo często jest dużą platformą zbudowaną z patyków. Większość z nich jest gniazdownikami. Większość gatunków gniazduje w koloniach.

Pożywienie

Żywią się rybami i innymi drobnymi kręgowcami.

Ochrona i zagrożenia

Status ochronny ma wiele gatunków. Gatunki te zostały wymienione przy opisie poszczególnych rodzin tego rzędu ptaków. Trzewikodziób ma status bliskiego zagrożenia, waruga nie jest zagrożona.

Ciekawostki

Brak danych.

Galeria zdjęć


© Media Nauka, 2014-01-06, ART-RZAD29


Kalendarz przyrody

123456789101112Opis
ukryj/pokaż
ślepowron
   tlo-ikona        Do kraju przylatują rzadkie u nas ślepowrony.
    tlo-ikonatlo-ikona      Samica ślepowrona składa jaja.
        tlo-ikonatlo-ikona  Ślepowrony odlatują na zimę do Afryki.
ukryj/pokaż
czapla siwa
  tlo-ikonatlo-ikona        Czaple siwe przylatują do kraju.
   tlo-ikonatlo-ikonatlo-ikona      Samica czapli siwej składa jaja.
          tlo-ikona Czaple siwe odlatują z Polski na zimowiska. Część ptaków u nas zostaje.
ukryj/pokaż
bocian czarny
  tlo-ikonatlo-ikona        Bocian czarny przylatuje do Polski.
   tlo-ikonatlo-ikona       Samica bociana czarnego składa jaja.
       tlo-ikonatlo-ikonatlo-ikona  Bocian czarny odlatuje na zimowiska.
ukryj/pokaż
bocian biały
 tlo-ikonatlo-ikonatlo-ikona        Bociany białe przylatują do kraju. Najpierw przylatują samce. Maksimum przylotów przypada na połowę marca.
   tlo-ikonatlo-ikona       Samica bociana białego składa jaja.
       tlo-ikona    Z początkiem miesiąca młode bociany usamodzielniają się. Zbierają się też w stada.
       tlo-ikonatlo-ikona   Bociany białe odlatują na zimowiska.
ukryj/pokaż
bąk
  tlo-ikonatlo-ikona        Bąki przylatują do Polski na lęgi.
   tlo-ikonatlo-ikona       Trwają gody bąków, można na bagnach i torfowiskach usłyszeć ich charakterystyczny, buczący głos.
   tlo-ikonatlo-ikona       Samica bąka składa jaja.
        tlo-ikonatlo-ikonatlo-ikona Bąki odlatują na zimowiska.
ukryj/pokaż
czapla purpurowa
  tlo-ikonatlo-ikonatlo-ikonatlo-ikonatlo-ikonatlo-ikonatlo-ikonatlo-ikona  Możliwość obserwacji w Polsce czapli purpurowej.
   tlo-ikonatlo-ikonatlo-ikona      Trwa okres lęgowy u czapli purpurowej.
ukryj/pokaż
warzęcha
  tlo-ikonatlo-ikonatlo-ikonatlo-ikonatlo-ikonatlo-ikonatlo-ikonatlo-ikonatlo-ikonatlo-ikonaPodczas przelotów można w Polsce czasem obserwować warzęchy. Najczęściej w maju i czerwcu.
ukryj/pokaż
bączek
   tlo-ikonatlo-ikonatlo-ikonatlo-ikonatlo-ikonatlo-ikonatlo-ikona  Możliwość obserwacji w Polsce bączka.
Pokaż tylko bieżące wydarzeniaPolecamy