Ćmiankowate

Ćmiankowate (Psychodidae) to rodzina owadów z rzędu muchówek, do której zaliczamy około 1500 gatunków, z czego w Polsce 50 gatunków.

Ubarwienie żółtawe, brązowe, brunatne. Ciało obficie owłosione. Owady te mają względnie duże skrzydła, podobne do skrzydeł niektórych motyli. W zasadzie bardziej przypominają ćmy, niż muchy.

Występowanie i środowisko

W Polsce muchówki te są powszechnie spotykane na terenie całego kraju. Preferują wilgotne środowiska, obory, łazienki itp.

Tryb życia i zachowanie

Ćmiankowate latają niezgrabnie, zgodnie z ruchem powietrza.

Morfologia i anatomia

Są to owady o rozmiarach nie przekraczających 5 mm długości. Aparat gębowy zwykle przystosowany do pobierania nektaru, u moskitków służy do przekłuwania skóry zwierząt kręgowych.

Rozmnażanie

Występuje kilka pokoleń w ciągu roku.

Pożywienie

Larwy przechodzą rozwój w organicznych szczątkach, nawozie, mule. Osobniki dorosłe zwykle nie pobierają pokarmu.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki

Największa mucha świata
Czy muchy mogą osiągać duże rozmiary? Który gatunek jest największy na świecie, a który w Polsce?
Czy w Polsce można jeszcze odkryć nowe gatunki zwierząt?
Można się spotkać z przekonaniem, że w świecie zwierząt w Polsce wszystko już zostało zbadane. Czy rzeczywiście?
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2019-03-19, RODZ-622Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.