Muchówki

Muchówki, dwuskrzydłe (Diptera) to bardzo liczny rząd owadów, który liczy dziś około 120 000 gatunków. W Polsce żyje około 6600 gatunków w 109 rodzinach. Można się spodziewać potwierdzenia występowania w Polsce jeszcze około 2000 gatunków. Najstarsze szczątki muchówek znamy sprzed 240 mln lat.

Wyróżniamy tu dwa podrzędy: muchówki długoczułkie (Nematocera) oraz muchówki krótkoczułkie (Brachycera).

To bardzo trudne do oznaczania owady, nawet te średniej wielkości. W Polsce jest to między innymi z tego względu bardzo słabo poznana grupa owadów.

Atlas

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych, opisujących rodziny z wybranego rzędu. Ciemniejsze kafelki oznaczają ważniejsze, bardziej znane rodziny.

Filtry

Użyj poszczególnych filtrów, aby ustalić odpowiednią kolejność wyświetlania rodzin.

Sortuj według:
Ukryj obce rodziny
Ukryj polskie rodziny
Mydidae


Liczba gatunków: 461
Liczba gatunków w Polsce: nie występują

Bąkowate

Tabanidae


Liczba gatunków: 3500
Liczba gatunków w Polsce: 52

Bujankowate

Bombyliidae


Liczba gatunków: 4000
Liczba gatunków w Polsce: 38

Bzygowate

Syrphidae


Liczba gatunków: 6000
Liczba gatunków w Polsce: 400

Cuchnicowate

Scathophagidae


Liczba gatunków: 300
Liczba gatunków w Polsce: 70

Ćmiankowate

Psychodidae


Liczba gatunków: 1500
Liczba gatunków w Polsce: 50

Gzowate

Oestridae


Liczba gatunków: 80
Liczba gatunków w Polsce: 14

Komarowate

Culicidae


Liczba gatunków: 3200
Liczba gatunków w Polsce: 47

Koziułkowate, komarnice

Tipulidae

Liczba gatunków: 4000
Liczba gatunków w Polsce: 87

Kreślowate

Pediciidae


Liczba gatunków: 0
Liczba gatunków w Polsce: 30

Leniowate

Bibionidae


Liczba gatunków: 1000
Liczba gatunków w Polsce: 19

Lwinkowate

Stratiomyidae


Liczba gatunków: 2600
Liczba gatunków w Polsce: 60

Łowikowate

Asilidae


Liczba gatunków: 6500
Liczba gatunków w Polsce: 100

Meszkowate, meszki

Simuliidae


Liczba gatunków: 1800
Liczba gatunków w Polsce: 49

Muchowate

Muscidae


Liczba gatunków: 4000
Liczba gatunków w Polsce: 278

Nasionnicowate

Tephritidae


Liczba gatunków: 4400
Liczba gatunków w Polsce: 99

Niezmiarkowate

Chloropidae


Liczba gatunków: 0
Liczba gatunków w Polsce: 184

Ochotkowate

Chironomidae


Liczba gatunków: 5000
Liczba gatunków w Polsce: 419

Plujkowate

Calliphoridae


Liczba gatunków: 1100
Liczba gatunków w Polsce: 66

Rączycowate

Tachinidae


Liczba gatunków: 8000
Liczba gatunków w Polsce: 484

Smętkowate

Sciomyzidae


Liczba gatunków: 600
Liczba gatunków w Polsce: 70

Ścierwicowate

Sarcophagidae


Liczba gatunków: 2800
Liczba gatunków w Polsce: 122

Śmietkowate

Anthomyiidae


Liczba gatunków: 1000
Liczba gatunków w Polsce: 219

Wpleszczowtae, narzępikowate

Hippoboscidae

Liczba gatunków: 200
Liczba gatunków w Polsce: 11

Wujkowate

Empididae


Liczba gatunków: 3000
Liczba gatunków w Polsce: 300

Wyślepkowate

Conopidae


Liczba gatunków: 800
Liczba gatunków w Polsce: 52

Wywilżankowate

Drosophilidae


Liczba gatunków: 3500
Liczba gatunków w Polsce: 53


Inne rodziny

Występowanie i środowisko

Muchówki występują na całym świecie. Zajmują wszelkie środowiska.

Tryb życia i zachowanie

Muchówka to owad o dziennej i nocnej aktywności. Lot Nematocera jest powolny, zaś przedstawiciele Brachycera to świetni lotnicy, wiele gatunków potrafi zawisać w powietrzu.


Morfologia i anatomia

To najbardziej zróżnicowany biologicznie rząd bezkręgowców. Tylko pierwsza para skrzydeł jest w pełni rozwinięta. Druga para skrzydeł to tylko drobne wypustki, zwane przezmiankami. Ich rola to zachowanie równowagi podczas lotu. Skrzydła są zwykle przeźroczyste, czasem półprzezroczyste, z plamami, rzadko kolorowymi. Są też gatunki bez skrzydeł. Rozmiary są zwykle niewielkie, nie przekraczające kilku milimetrów. Ciało ma kolor zazwyczaj czarny lub brązowy, wiele gatunków jest kolorowych. Ciało często pokrywają małe włoski. Oczy są zwykle duże o złożonej budowie. Różne grupy muchówek mają różne aparaty gębowe. Niektóre gatunki są zdolne do świecenia (zjawisko luminescencji). Kształt ciała jest dwojakiego typu: komarowaty i muchowaty (muskoidalny). Pierwszy charakteryzuje się wydłużonym ciałem, długimi skrzydłami i odnóżami. Drugi typ charakteryzuje się krępą budową ciała, szerokim odwłokiem i krótkimi odnóżami.

Rozmnażanie

W rozwoju tych owadów ma miejsce przeobrażenie zupełne. Samice składają jaja lub rodzą rozwinięte larwy. Larwy nazywamy czerwiami i są robakowate, bez odnóży. Larwy rozwijają się na lądzie i w wodzie. Larwy bywają pasożytami, drapieżnikami, roślinożercami lub padlinożercami. Wiele z nich odżywia się grzybami.

Pożywienie

Pokarm jest bardzo różnorodny, od materii nieożywionej, poprzez krew po pokarm roślinny, w tym nektar kwiatowy. Są też gatunki drapieżne, żerujące na padlinie i odchodach. Muchówki zawsze pobierają pokarm w postaci płynnej. Są gatunki, których osobniki dojrzałe nie odżywiają się wcale.

Ochrona i zagrożenia

Nie ma gatunku w tym rzędzie owadów, który jest w Polsce objęty ochroną. W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt znalazło się 19 gatunków.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danego rzędu. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem PL
(wszystkie wymienione polskie gatunki rzędu)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Ciekawostki

Muchówki odpowiadają za rozkładanie martwej materii organicznej, zapylanie kwiatów. Stanowią też podstawę diety wielu innych zwierząt. Wiele gatunków to roznosiciele chorób takich jak malaria, śpiączka afrykańska, słoniowacizna, roznoszą też wiele wirusów. Na malarię co roku w Afryce umiera ponad milion dzieci!


Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

       Bąk brązowy: Okres lotu bąka brązowego.
         Bujanka większa: Okres lotu bujanki większej.
      Bzyg brzęk: Okres lotu bzyga brzęka.
    Bzyg prążkowany: Okres lotu bzyga prążkowanego.
   Gnojka trutniowata, gnojka wytrwała: Okres lotu gnojki wytrwałej (trutniowatej).
      Jusznica deszczowa: Okres lotu jusznicy deszczowej.
    Komar brzęczący, komar pospolity: Okres lotu komara brzęczącego
          Krzewioróżka żółtoczarna: Okres lotu krzewioróżki żółtoczarnej.
      Kwiatówka zmierzchnicowata: Okres lotu kwiatówki zmierzchnicowatej.
         Leń marcowy, leń świętego Marka: Okres lotu lenia marcowego (świętego Marka).
        Lwinka kameleon, zmróżek kameleon: Okres lotu lwinki kameleona.
      Narzępik koński: Okres występowania narzępika końskiego.
          Nasionnica trześniówka: Okres lotu nasionnicy trześniówki.
     Odchodnica pastwiskowa: Okres lotu odchodnicy pastwiskowej.
        Olbrzymka łąkowa: Okres występowania postaci dorosłej olbrzymki łąkowej.
    Padlinówka cesarska: Okres lotu padlinówki cesarskiej.
          Pióroróg: Okres lotu pióroroga.
   Plujka pospolita: Okres lotu plujki pospolitej.
     Rączyca rdzawa: Okres lotu rączycy rdzawej.
        Rączyca wielka: Okres lotu rączycy wielkiej.
       Ślepak czarnożółty: Okres lotu ślepaka czarnożółtego.
        Trzmielówka łąkowa: Okres lotu trzmielówki łąkowej.
        Wierzchołówka żółtowłosa: Okres występowania osobników dorosłych wierzchołówki żółtowłosej.
          Wyroślówka ostowa: Okres lotu wyroślówki ostowej.
Pokaż tylko bieżące wydarzeniaNajwiększa mucha świata
Czy muchy mogą osiągać duże rozmiary? Który gatunek jest największy na świecie, a który w Polsce?
Czy w Polsce można jeszcze odkryć nowe gatunki zwierząt?
Można się spotkać z przekonaniem, że w świecie zwierząt w Polsce wszystko już zostało zbadane. Czy rzeczywiście?
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.


© medianauka.pl, 2014-11-23, RZAD-69
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.