Leniowate

Leniowate (Bibionidae) to rodzina owadów, która liczy dziś około 1000 gatunków. W Polsce żyje 19 gatunków z tej rodziny owadów. W Palearktyce, w tym w naszym kraju, występują dwa rodzaje: Dilophus oraz Bibio.

Muchówki te mają zwykle czarne ubarwienie, czasem czerwone. Na ciele i odnóżach dość często znajdują się gęste szczecinki (rzadkie i krótkie u Dilophus, gęstsze i dłuższe u Bibio). Dymorfizm płciowy jest bardzo wyraźnie zaznaczony. Na tyle mocno, że samiec i samica wyglądają czasem jak dwa odrębne gatunki. Samiec ma zwykle bardzo duże, stykające się ze sobą oczy. Oczy samic są małe i rozdzielone. Czułki są bardzo krótkie. Mają aparat gębowy typu liżącego. Skrzydła są przeźroczyste, lekko przymglone i układają się w spoczynku wzdłuż ciała.

Występowanie i środowisko

Owady te występują na terenie całego kraju. Można je spotkać na łąkach, w ogrodach, polach, na skrajach lasów. Najwięcej owadów z tej rodziny pojawia się wiosną.

Tryb życia i zachowanie

Lot tych muchówek jest powolny. Podczas lotu odnóża wydają się zwisać. Samce tworzą często całe roje.

Morfologia i anatomia

Brak danych.

Rozmnażanie

Po akcie kopulacji samica zagrzebuje się w ziemi i tam składa jaja. Larwy rozwijają się w glebie. W ciągu roku pojawia się jedno, rzadziej dwa pokolenia.

Pożywienie

Leniowate żywią się sokiem z owoców lub roślin, nektarem kwiatowym, larwy zaś odżywiają się martwą materią organiczną.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.

Ciekawostki

Owady te odgrywają dużą rolę w tworzeniu się humusu.

Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny. Kliknij nazwę gatunkową, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.


Inne gatunki

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

         Okres lotu lenia marcowego (świętego Marka).
Największa mucha świata
Czy muchy mogą osiągać duże rozmiary? Który gatunek jest największy na świecie, a który w Polsce?
Czy w Polsce można jeszcze odkryć nowe gatunki zwierząt?
Można się spotkać z przekonaniem, że w świecie zwierząt w Polsce wszystko już zostało zbadane. Czy rzeczywiście?
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2015-08-26, RODZ-346©® Media Nauka 2008-2023 r.