Logo Media Nauka

Ochotkowate

Ochotkowate (Chironomidae) to rodzina owadów z rzędu muchówek, do której zaliczamy ponad 5000 gatunków, z czego w Polsce występuje aż 419 gatunków tych owadów.

Wygląd

Ochotkowate są podobne do komarów. Ubarwienie szarawe lub brązowawe. Samice mają nitkowate czułki, samce mają czułki przypominające piórka.
Inne gatunki

  • Chironomus plumosus
  • Epoicocladius flavens
  • Zalutschia tatrica

Występowanie i środowisko

Larwy prowadzą wodny tryb życia. Zasiedlają wody słodkie i słonawe, stojące i płynące, a także mokrą glebę.

Tryb życia i zachowanie

Osobniki dorosłe są aktywne w ciągu dnia. Żyją tylko kilkanaście dni. Zimuje postać larwy. U niektórych gatunków pojaw imago przybiera postać masową w formie roju tysięcy osobników.

Morfologia i anatomia

Długość ciała wynosi od 1 do 10 mm w przypadku krajowych gatunków. Owady te mają silnie zredukowany aparat gębowy.

Rozmnażanie

Samica składa jaja bezpośrednio do wody. Przepoczwarzenie odbywa się w wodzie. W ciągu roku występuje jedno lub dwa pokolenia.

Pożywienie

Osobniki dorosłe nie pobierają pokarmu. Prawdopodobnie w przypadku niektórych gatunków samce mogą odżywiać się nektarem kwiatowym. Larwy niektórych gatunków prowadzą drapieżny tryb życia, część odfiltrowuje pokarm z wody, część zjada okrzemki z rożnych powierzchni. Część gatunków odżywia się martwą materią lub tkankami podwodnych roślin.

Ochrona i zagrożenia

Larwy ochotkowatych to grupa wodnych bezkręgowców odgrywająca istotną rolę w łańcuchu pokarmowym wodnych ekosystemów.

Ciekawostki

Roje ochotkowatych bywają tak wielkie, że z daleka można je pomylić z dymem pożaru.
© medianauka.pl, 2019-03-31, RODZ-617Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2020 r.