Ochotkowate

Ochotkowate (Chironomidae) to rodzina owadów z rzędu muchówek, do której zaliczamy ponad 5000 gatunków, z czego w Polsce występuje aż 419 gatunków tych owadów.

Ochotkowate są podobne do komarów. Ubarwienie szarawe lub brązowawe. Samice mają nitkowate czułki, samce mają czułki przypominające piórka.

Występowanie i środowisko

Larwy prowadzą wodny tryb życia. Zasiedlają wody słodkie i słonawe, stojące i płynące, a także mokrą glebę.

Tryb życia i zachowanie

Osobniki dorosłe są aktywne w ciągu dnia. Żyją tylko kilkanaście dni. Zimuje postać larwy. U niektórych gatunków pojaw imago przybiera postać masową w formie roju tysięcy osobników.

Morfologia i anatomia

Długość ciała wynosi od 1 do 10 mm w przypadku krajowych gatunków. Owady te mają silnie zredukowany aparat gębowy.

Rozmnażanie

Samica składa jaja bezpośrednio do wody. Przepoczwarzenie odbywa się w wodzie. W ciągu roku występuje jedno lub dwa pokolenia.

Pożywienie

Osobniki dorosłe nie pobierają pokarmu. Prawdopodobnie w przypadku niektórych gatunków samce mogą odżywiać się nektarem kwiatowym. Larwy niektórych gatunków prowadzą drapieżny tryb życia, część odfiltrowuje pokarm z wody, część zjada okrzemki z rożnych powierzchni. Część gatunków odżywia się martwą materią lub tkankami podwodnych roślin.

Ochrona i zagrożenia

Larwy ochotkowatych to grupa wodnych bezkręgowców odgrywająca istotną rolę w łańcuchu pokarmowym wodnych ekosystemów.

Ciekawostki

Roje ochotkowatych bywają tak wielkie, że z daleka można je pomylić z dymem pożaru.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki

Co to jest ochotka?
Ochotka jest to nazwa larw muchówek z rodziny ochotkowatych, prowadzących wodny tryb życia.
Największa mucha świata
Czy muchy mogą osiągać duże rozmiary? Który gatunek jest największy na świecie, a który w Polsce?
Czy w Polsce można jeszcze odkryć nowe gatunki zwierząt?
Można się spotkać z przekonaniem, że w świecie zwierząt w Polsce wszystko już zostało zbadane. Czy rzeczywiście?
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2019-03-31, RODZ-617Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.