Ochotkowate

Ochotkowate (Chironomidae) to rodzina owadów z rzędu muchówek, do której zaliczamy ponad 5000 gatunków, z czego w Polsce występuje aż 419 gatunków tych owadów.

Wygląd

Ochotkowate są podobne do komarów. Ubarwienie szarawe lub brązowawe. Samice mają nitkowate czułki, samce mają czułki przypominające piórka.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.

Inne gatunki

  • Chironomus plumosus
  • Epoicocladius flavens
  • Zalutschia tatrica

Występowanie i środowisko

Larwy prowadzą wodny tryb życia. Zasiedlają wody słodkie i słonawe, stojące i płynące, a także mokrą glebę.

Tryb życia i zachowanie

Osobniki dorosłe są aktywne w ciągu dnia. Żyją tylko kilkanaście dni. Zimuje postać larwy. U niektórych gatunków pojaw imago przybiera postać masową w formie roju tysięcy osobników.

Morfologia i anatomia

Długość ciała wynosi od 1 do 10 mm w przypadku krajowych gatunków. Owady te mają silnie zredukowany aparat gębowy.

Rozmnażanie

Samica składa jaja bezpośrednio do wody. Przepoczwarzenie odbywa się w wodzie. W ciągu roku występuje jedno lub dwa pokolenia.

Pożywienie

Osobniki dorosłe nie pobierają pokarmu. Prawdopodobnie w przypadku niektórych gatunków samce mogą odżywiać się nektarem kwiatowym. Larwy niektórych gatunków prowadzą drapieżny tryb życia, część odfiltrowuje pokarm z wody, część zjada okrzemki z rożnych powierzchni. Część gatunków odżywia się martwą materią lub tkankami podwodnych roślin.

Ochrona i zagrożenia

Larwy ochotkowatych to grupa wodnych bezkręgowców odgrywająca istotną rolę w łańcuchu pokarmowym wodnych ekosystemów.

Ciekawostki

Roje ochotkowatych bywają tak wielkie, że z daleka można je pomylić z dymem pożaru.

Zdjęcia - galeria© medianauka.pl, 2019-03-31, RODZ-617Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2019 r.