Komarowate

Komarowate (Culicidae) to rodzina owadów z rzędu muchówek, która liczy dziś około 3200 gatunków. W Polsce żyje 47 gatunków z tej rodziny owadów. Ze względu na sposób odżywiana się oraz z uwagi na zagrożenia, jakie stwarzają komary poprzez nosicielstwo różnych chorób, jest to najmniej lubiana rodzina owadów przez człowieka.

Najliczniejszym w gatunki jest rodzaj Ochlerotatus.

Ciało tych muchówek jest smukłe i wydłużone. Odnóża są bardzo cienkie, długie, zakończone pazurkami. Skrzydła są bardzo delikatne i wydłużone. Ciało ma brązowy lub szarawy kolor, skrzydła są przeźroczyste. Gdy komar opije się krwi, odwłok staje się pękaty, prześwituje na zewnątrz kolor czerwony. Głowa jest okrągła. Oczy są bardzo duże, mają złożoną budowę. Czułki są długie. Samce mają pierzaste czułki. Aparat gębowy jest typu kłująco-ssącego.
Larwy mają również wydłużoną budowę ciała. Ich głowa jest nieco spłaszczona. Wiele gatunków jest wyposażonych w specjalny syfon, służący do oddychania pod wodą.

Występowanie i środowisko

Komarowate najłatwiej spotkać w lasach, na łąkach, nad wodą, w środowisku wilgotnym. Larwy komarowatych rozwijają się w środowisku wodnym. Rozwijają się w wodzie stojącej zarówno w kałużach jak i jeziorach.

Tryb życia i zachowanie

To bardzo licznie występujące owady na całym świecie.

Komary latają powoli i dość słabo. Dorosłe osobniki są najczęściej aktywne o zmierzchu i w nocy. Największą aktywność przejawiają podczas niepogody i kilka dni później.

Morfologia i anatomia

Brak danych.

Rozmnażanie

Kopulacja może się odbywać w locie lub na ziemi. W cyklu rozrodczym komarów niezbędna jest krew. Samica skłąda jaja najczęściej do wody. Ruchliwe poczwarki znajdują się tuż pod powierzchnią wody, ponad powierzchnię której wystają specjalne rurki oddechowe. Przepoczwarzenie odbywa się w wodzie.

Pożywienie

Samice żywią się nektarem kwiatów oraz krwią kręgowców, najczęściej ssaków. Samce żywią się tylko nektarem kwiatów. Larwy odżywiają się materią organiczną , glony i mikroorganizmy żyjące w zbiorniku wodnym.

Ochrona i zagrożenia

Owady te nie są chronione.

Ciekawostki

Komary nie przenoszą wirusa HIV ani wirusa odpowiedzialnego za wirusowe zapalenie wątroby. Nasze komary są zdolne do przenoszenia malarii. Z uwagi jednak na nasz klimat, nie grozi nam epidemia tej choroby.

Człowiek jest atakowany najczęściej przez komary z rodzaju Aedes, Culex.

Ssanie krwi trwa nawet kilka minut. Komar po napiciu się krwi może trzykrotnie zwiększyć swój ciężar!


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

    Okres lotu komara brzęczącego
Największa mucha świata
Czy muchy mogą osiągać duże rozmiary? Który gatunek jest największy na świecie, a który w Polsce?
Czy w Polsce można jeszcze odkryć nowe gatunki zwierząt?
Można się spotkać z przekonaniem, że w świecie zwierząt w Polsce wszystko już zostało zbadane. Czy rzeczywiście?
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2014-11-28, RODZ-233Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.