Smętkowate

Smętkowate (Sciomyzidae) to rodzina owadów z rzędu muchówek, do której należy około 600 gatunków, z czego w Polsce 70 gatunków. To najczęściej pasożyty lub drapieżniki ślimaków i rzadziej małży.

Tułów zwykle jest wydłużony, głowa szeroka. Czułki dość długie.

Występowanie i środowisko

Występują w miejscach wilgotnych, zacienionych, w pobliżu wód.

Tryb życia i zachowanie

Muchówki te lubią często przesiadywać na roślinach w pobliżu wody z głową w dół.

Morfologia i anatomia

Długość ciała: 1,7-13 mm.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki
Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Stephen A. Marshall — Flies. The Natural History and Diversity of Diptera, ISBN-13: 978-1-77085-100, Firefly Books 2012
  • Marek W. Kozłowski — Owady Polski, ISBN 978-83-7073-666-8, Multico Oficyna Wydawnicza 2015
  • Michał Grabowski, Radomir Jaskuła, Krzysztof Pabis — Ilustrowana Encyklopedia Owadów i Pajęczaków Polski, ISBN 978-83-775-167-2, Carta Blanca Sp. z.o.o. 2012
  • GRZEGORZ DUBIEL, CEZARY BYSTROWSKI — DICHETOPHORA OBLITERATA (FABRICIUS, 1805) – NOWY GATUNEK W FAUNIE POLSKI (DIPTERA: SCIOMYZIDAE) , ISSN 1895 - 4464, Biuletyn Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego DIPTERON 2019

Największa mucha świata
Czy muchy mogą osiągać duże rozmiary? Który gatunek jest największy na świecie, a który w Polsce?
Czy w Polsce można jeszcze odkryć nowe gatunki zwierząt?
Można się spotkać z przekonaniem, że w świecie zwierząt w Polsce wszystko już zostało zbadane. Czy rzeczywiście?
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2020-05-27, RODZ-644Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.