Cuchnicowate

Cuchnicowate (Scathophagidae) to rodzina owadów z rzędu muchówek, do której zaliczamy w Polsce około 70 gatunków. Najbardziej pospolita jest cuchna nawozowa. Na świecie znanych jest około 300 gatunków tych muchówek.

To muchówki o smukłym odwłoku. Ubarwienie ciała żółte, szare lub czarne. ciało pokryte jest szczecinkami. Skrzydła układają się wzdłuż ciała podczas spoczynku. Skrzydła mają czasem ciemne plamy lub są przyciemniane.

Tryb życia i zachowanie

To owady aktywne za dnia.

Morfologia i anatomia

Cuchnicowate osiągają kilkanaście milimetrów długości ciała.

Pożywienie

Polują na inne owady. Część gatunków żyje na odchodach. Larwy żywią się najczęściej rozkładającą się materią roślinną.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Największa mucha świata
Czy muchy mogą osiągać duże rozmiary? Który gatunek jest największy na świecie, a który w Polsce?
Czy w Polsce można jeszcze odkryć nowe gatunki zwierząt?
Można się spotkać z przekonaniem, że w świecie zwierząt w Polsce wszystko już zostało zbadane. Czy rzeczywiście?
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2018-12-28, RODZ-655Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.