Wujkowate

Wujkowate (Empididae) to rodzina owadów z rzędu muchówek, do której zaliczamy około 3000 gatunków, z czego w Polsce występuje aż 300. To owady o ciekawych zachowaniach godowych.

To dobrze zbudowane muchówki. Ubarwienie ciała czarne, żółtawe lub brązowe. Muchówki te mają niewielką głowę z bardzo dużymi oczami, prawie stykającymi się ze sobą. Skrzydła są przeźroczyste, czasami z ciemniejszymi plamami.

Występowanie i środowisko

To muchówki strefy umiarkowanej. Owady te można spotkać na łąkach, w lasach, częściej nad wodą. Są pospolite na terenie całej Polski.

Tryb życia i zachowanie

To owady aktywne za dnia. Zimują larwy lub jaja.

Morfologia i anatomia

Długość ciała waha się od 1 mm do 15 milimetrów. Aparat gębowy jest bardzo długi. Długie kończyny są wyposażone w szczecinki lub kolce. Niektóre gatunki korzystają z pierwszej pary odnóży jak z narządu chwytnego.

Rozmnażanie

Niektóre gatunki przejawiają ciekawe zachowania godowe. Otóż samiec przekazuje samicy prezent w postaci upolowanego owada lub innego jadalnego "prezentu". Są tez gatunki, które odbywają loty godowe w postaci rojów nad wodą. Nierzadko roje składają się na początku tylko z samic. Po pewnym czasie dołączają samce i dochodzi do kopulacji.

Pożywienie

To drapieżniki polujące na inne owady, głównie muchówki. Cześć gatunków odżywia się nektarem kwiatów. Larwy także są drapieżnikami. Rozwijają się w glebie lub rozkładającej się materii. Niektóre rozwijają się w wodzie.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:


Inne gatunki

Największa mucha świata
Czy muchy mogą osiągać duże rozmiary? Który gatunek jest największy na świecie, a który w Polsce?
Czy w Polsce można jeszcze odkryć nowe gatunki zwierząt?
Można się spotkać z przekonaniem, że w świecie zwierząt w Polsce wszystko już zostało zbadane. Czy rzeczywiście?
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2018-07-30, RODZ-636Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.