count w PHP

Funkcja count w PHP zwraca liczbę elementów tablicy lub innego policzalnego obiektu.

Składnia

count(array $tablica):int

Parametry

ParametrOpis
$tablica Tablica lub policzalny obiekt.

Przykład 1

<?php
$tablica1 = array(
"R" => "czerwony",
"G" => "zielony",
"B" => "niebieski",
"W" => "biały"
);
$tablica2 = array(1,2,1,2,1,2,1,1,1,2,1,2,3,3,4,5,3,2,3);
echo 'Liczba elementów tablicy 1: '.count($tablica1).'
'; echo 'Liczba elementów tablicy 2: '.count($tablica2); ?>

© medianauka.pl, 2021-11-20, A-4262©® Media Nauka 2008-2023 r.