Logo Media Nauka

Gekon lamparci

Gekon lamparci, zwany też tygrysim (Eublepharis macularius) to jaszczurka z rodziny gekonów o żółtobiałym ubarwieniu skóry z ciemnymi cętkami na całej stronie grzbietowej ciała, strona brzuszna jest biała. Palce kończyn przednich oraz tylnych zakończone są pazurkami. Osobniki młode wyglądają inaczej niż dorosłe. Nie mają cętek, tylko są szare i mają ciemne pasy.

Ma ruchome powieki i śpi z niezamkniętymi oczami. Gromadzi zapasy tłuszczu i wody w ogonie, dzięki czemu jest odporny na brak pożywienia i wody.

Gekon lamparci (Eublepharis macularius)
Zdjęcie okazu z ZOO we Wrocławiu © Krzysztof Trawiński - medianauka.pl

Występowanie i środowisko

Obszar występowania gekona lamparciego to Azja południowo-zachodnia: Iran, Afganistan, Irak, Turkmenistan, Pakistan i północno-zachodnie Indie. Zamieszkuje tereny pustynne i półpustynne.

Tryb życia i zachowanie

U tych jaszczurek występuje silny terytorializm. Są aktywne w nocy. W dzień chowają się w zakamarkach skalnych.

Pożywienie

Podstawę ich pokarmu stanowią owady. Odżywia się dopiero wieczorem.

Rozmnażanie

Samica gekona lamparciego składa najczęściej dwa miękkoskorupkowe jaja. Płeć młodych zależy od temperatury.

LC

Ochrona i zagrożenia

Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych. Gekon lamparci to jedyny gekon, który posiada ruchome powieki.

Zdjęcia - galeria

terrarium

Hodowla - informacje dla hodowców

Informacje ogólne o gatunku: Ten gatunek gada jest cennym i poszukiwanym mieszkańcem terrariów. Łatwo się oswaja i można je nawet karmić, gdyż gekony te wychodzą ze swych kryjówek na karmienie do swego właściciela nawet za dnia. Gatunek polecany dla początkujących terrarystów.

Rodzaj terrarium i wyposażenie: Terrarium pustynne, ogrzewane o dużej powierzchni z kamieniami, odłamkami skalnymi. Wymiary terrarium: 4 x 3 x 2 długości głowy i tułowia. Dno powinno być piaszczyste. W jednym miejscu piach powinien być zawsze wilgotny.

Inne warunki chowu: Trzymamy parę lub grupę z przewagą samic. Samice, które wylęgły się z jaj inkubowanych w wyższej temperaturze są agresywne w stosunku do samców.

Temperatura: Temperatura powietrza w dzień: 22-28°C
Temperatura w nocy: pokojowa
Temperatura na wyspie ciepła: 35°C

Wilgotność: W dzień niższa, w nocy wyższa. Każdego dnia wieczorem spryskujemy terrarium wodą.

Pokarm: Owady, czasem mysie noworodki i słodkie owoce.

Rozmnażanie: Po 4-8 tygodniowym spoczynku zimowym w temperaturze 15°C gekony tworzą pary. Po zapłodnieniu samice składają 2 jaja o miękkich skorupkach. Jaja zakopywane są w wilgotnym piasku. Rozwój zarodkowy w temperaturze 26-31°C trwa 45-65 dni. Samice rozwijają się w temperaturze 25-27°C, samce w 32°C.

Ograniczenia prawne: Nie wymagana jest rejestracja; zwierzę nie jest wymienione w dodatku B do rozporządzenia UE 338/97 oraz 750/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.
Czytaj więcej.
(UWAGA! Zawsze sprawdź samodzielnie aktualność przepisów w zakresie hodowli zwierząt. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników w tym zakresie.)


© medianauka.pl, 2013-04-13, GAT-425


Pokrewne gatunki gadów

ikona
Uroplatus phantasticus
ikona
Uroplatus pietschmanni
ikonaFelsuma madagaskarska
Phelsuma madagaskariensis grandis
ikonaFelsuma standinga
Phelsuma standingi
ikonaGekon domowy
Hemidactylus frenatus
ikonaGekon olbrzymi
Rhacodactylus leachianus
ikonaGekon orzęsiony
Correlophus ciliatus
ikonaToke
Gekko gecko
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2019 r.