Karta pracy - Cyfrowy obrazek

Karta pracy Cyfrowy obrazek
Szkoła podstawowa
Klasa 1
MATEMATYKA
Inne


Krótki opis

W każdym rzędzie i kolumnie zamaluj tyle kolejnych kratek, ile wskazują liczby przy diagramie. Co przedstawia rysunek?

Cel

Ćwiczenie ma na celu kształtowanie liczenia i logicznego myślenia. To zagadka logiczna rysunkowa.
Jak rozwiązywać zadanie?
1. Liczby odpowiadają grupom zamalowanych kolejno po sobie pól
(np. 7 oznacza grupę siedmiu zamalowanych kolejno pól);
2. Kilka liczb oznacza wystąpienie kilku grup zamalowanych pól;
3. Między grupami pól musi być co najmniej jedno pole puste;
4. Kolejność grup jest taka sama jak kolejność liczb;
5. Zadanie ma dokładnie jedno rozwiązanie.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta123.pdf lub na kartę obok.
Data publikacji: 2020-10-20


Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.