Karta pracy - Pociągi

Karta pracy Pociągi
Szkoła podstawowa
Klasa 1
MATEMATYKA
Liczby


Krótki opis

Liczba przy taborze wskazuje liczbę wagonów. Dorysuj brakujące wagony. Ile dorysowałeś wagonów? Zapisz liczbę dorysowanych wagonów w odpowiedniej kratce.

Cel

Ćwiczenie rozwija umiejętność liczenia oraz podstaw dodawania. Poprzez zabawę dziecko liczy w zakresie od 1 do 10 i oswaja się z dodawaniem.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta124.pdf lub na kartę obok.
Data publikacji: 2020-10-20


Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.