Karta pracy - Diagramy z sumami

Karta pracy Diagramy z sumami
Szkoła podstawowa
Klasa 1
MATEMATYKA
Dodawanie


Krótki opis

W rzędach i kolumnach diagramów zaznacz wszystkie ciągi liczb, które w sumie dają liczbę 10. W pierwszym diagramie zaznaczono dla przykładu dwa takie ciągi.

Cel

W ćwiczeniu trzeba szukać ciągów liczb, których suma daje 10. Dziecko nie tylko ćwiczy dodawanie, ale również uczy się wyszukiwać różne warianty, jest zmuszone do samodzielnego zdecydowania, czy zadanie jest już rozwiązane, czy też wymaga dalszej analizy.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta138.pdf lub na kartę obok.

Powiązane quizy

Możesz także rozwiązać online zadania o podobnej tematyce w formie interakcyjnego quizu i poćwiczyć podobne umiejętności za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego.

ikona - quiz
Ile brakuje do 10?

Liczba pytań: 11
ikona - quiz
Dodawanie do 10

Liczba pytań: 25

Powiązane artykuły

Wykaz powiązanych tematycznie artykułów.Data publikacji: 2020-10-27


©® Media Nauka 2008-2023 r.