Karta pracy - Imieniny

Karta pracy Imieniny
Szkoła podstawowa
Klasa 3
MATEMATYKA
Liczby


Krótki opis

Odczytaj daty imienin poszczególnych osób. Uporządkuj chronologicznie imieniny, przypisując im kolejne liczby.

Cel

Ćwiczenie ma na celu zrozumienie zapisu rzymskiego liczb ich szeregowania, określania relacji między nimi.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta249.pdf lub na kartę obok.
Data publikacji: 2020-12-26


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.