Karta pracy - Imieniny

Karta pracy Imieniny
Szkoła podstawowa
Klasa 3
MATEMATYKA
Liczby


Krótki opis

Odczytaj daty imienin poszczególnych osób. Uporządkuj chronologicznie imieniny, przypisując im kolejne liczby.

Cel

Ćwiczenie ma na celu zrozumienie zapisu rzymskiego liczb ich szeregowania, określania relacji między nimi.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta249.pdf lub na kartę obok.
Data publikacji: 2020-12-26


Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.