Karta pracy - Podzielność liczb

Karta pracy Podzielność liczb
Szkoła podstawowa
Klasa 4
MATEMATYKA
Liczby


Krótki opis

Wypisz wszystkie cyfry w ramce w liczbach, tak, aby były one podzielne przez liczbę wskazaną w tekście. Karta zawiera 6 zadań.

Cel

Trening podzielności liczb.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta070.pdf lub na kartę obok.

Powiązane quizy

Możesz także rozwiązać online zadania o podobnej tematyce w formie interakcyjnego quizu i poćwiczyć podobne umiejętności za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego.


Powiązane artykuły

Wykaz powiązanych tematycznie artykułów.Data publikacji: 2019-12-08


©® Media Nauka 2008-2023 r.