Liczby i działania

Liczby i działania

To jeden z podstawowych działów naszego kursu matematyki. Tematy te stanowią główne zagadnienia w szkole podstawowej, pojawiają się także w szkole średniej i dalej. Znajomość liczb oraz sprawne posługiwanie się działaniami matematycznymi to fundament pod zrozumienie trudniejszych działów matematyki. Bez pamięciowego liczenia, znajomości tabliczki mnożenia, posługiwania się ułamkami, znajomości zasad wykonywania działań nie można iść dalej w matematyce.LiczbyLICZBY

Ten dział niniejszego kursu zawiera podstawowe informacje z działu teoria liczb. Znajdziesz tu klasyfikacje liczb na podstawowe zbiory liczbowe, a także podstawowe własności liczb.

DziałaniaDZIAŁANIA MATEMATYCZNE

Ten dział niniejszego kursu zajmuje się działaniami w zbiorze liczb rzeczywistych.© medianauka.pl, 2018-02-19, A-3539©® Media Nauka 2008-2023 r.