Logo Serwisu Media Nauka


Logika i zbiory

Zbiory

Ten dział niniejszego kursu zawiera podstawowe informacje z dziedziny logiki matematycznej, zajmujemy się tu także zbiorami i działaniami na zbiorach.

Logika matematyczna

Logika matematyczna to dział matematyki,który zajmuje się badaniem struktur, metod i innych własności teorii matematycznych. Omawiamy tutaj rachunek zdań, kwantyfikatory, indukcję matematyczną i inne zagadnienia, stanowiące podstawę matematyki.

Tematy

ikona Zdanie logiczne i wartość logiczna zdania
ikona Negacja, zaprzeczenie
ikona Koniunkcja, iloczyn logiczny
ikona Alternatywa, suma logiczna
ikona Równoważność zdań
ikona Pierwsze prawo de Morgana
ikona Drugie prawo de Morgana
ikona Implikacja, wynikanie
ikona Warunek konieczny i wystarczający
ikona Forma zdaniowa
ikona Kwantyfikatory
ikona Pojęcie pierwotne
ikona Aksjomat i twierdzenie
ikona Indukcja matematyczna, indukcja zupełna

Testy

ikona Elementy logiki - część 1
ikona Elementy logiki - część 2
ikona Dowody i twierdzenia

Spis treści

Zbiory

Zbiór to podstawowe pojęcie w matematyce. To pojęcie pierwotne, nie podlegające definicji. Stanowi podstawę teorii mnogości (teorii zbiorów).

Tematy

ikona Zbiór
ikona Zawieranie się zbiorów, podzbiór
ikona Suma zbiorów
ikona Różnica zbiorów
ikona Iloczyn zbiorów
ikona Iloczyn kartezjański zbiorów

Testy

ikona Pojęcie zbioru i działania na zbiorach.

Spis treści

© Media Nauka, 2016-07-09, ART-3203

Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy