Test

TEST - Elementy logiki cz.1

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 16
Poziom szkoły: wyższy
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

"2 jest liczbą nieparzystą" jest zdaniem
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Zdania:
m: kwadrat ma więcej niż 4 boki
n: kwadrat ma mniej niż 4 boki
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Które z poniższych zdań jest zdaniem logicznym?
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Zaprzeczeniem zdania "Kwadrat ma 3 wierzchołki" jest zdanie:
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Symbol "~" oznacza w logice
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Prawo wyłączonego środka można zapisać w postaci:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Koniunkcją zdań p i q nazywamy
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Alternatywą zdań p i q nazywamy zdanie
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Zastąp X i Y odpowiednią wartością logiczną:

p q
1 0 X
1 1 Y
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Zastąp litery X i Y odpowiednimi wartościami logicznymi.

p q
0 0 X
0 1 Y
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe.
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

Zastap litery X i Y odpowiednimi wartościami logicznymi.

p q p q
0 0 X
0 1 Y
zadanie Pytanie nr 13 za 1 pkt.

Symbol "" oznacza w logice
zadanie Pytanie nr 14 za 1 pkt.

Zaprzeczenie koniunkcji dwóch zdań jest równoważne alternatywie zaprzeczeń tych zdań. Jest to ...
zadanie Pytanie nr 15 za 1 pkt.

Zastąp litery X i Y odpowiednimi wartościami logicznymi.

p q ~ p ~ q ~ ( p [Rozmiar: 878 bajtów] q )
0 0 1 1 X
0 1 1 0 Y
zadanie Pytanie nr 16 za 2 pkt.

Zastąp litery X i Y odpowiednimi wartościami logicznymi.

p q ~ ( ~ p [Rozmiar: 878 bajtów] q )
0 0 X
0 1 Y

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.