Test

TEST - Elementy logiki cz.2

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 14
Poziom szkoły: wyższy
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Zdanie: jeżeli kąt ma miarę 90 stopni, to jest to kąt prosty nazywamy
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Implikację oznaczamy symbolem:
zadanie Pytanie nr 3 za 2 pkt.

Zastąp oznaczenia literowe odpowiednimi wartościami logicznymi.

p q p[Rozmiar: 153 bajtów]q
0 0 X
0 1 Y
1 0 Z
1 1 Q
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Jeżeli prawdziwe są implikacja p [Rozmiar: 153 bajtów] q i zdanie p, to zdanie q jest prawdziwe. Jest to:
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Jeżeli prawdziwe są implikacje: p [Rozmiar: 153 bajtów] q oraz q [Rozmiar: 153 bajtów] r, to:
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

W rozumieniu logiki ...
zadanie Pytanie nr 7 za 3 pkt.

~(p[Rozmiar: 153 bajtów]q) jest równoważne
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

W implikacji p[Rozmiar: 153 bajtów]q
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe.
zadanie Pytanie nr 10 za 2 pkt.

Oceń wartość logiczną implikacji: jeżeli 0>1 to 0>2 .
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe.
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe.
zadanie Pytanie nr 13 za 1 pkt.

Symbol [Rozmiar: 446 bajtów] oznacza
zadanie Pytanie nr 14 za 1 pkt.

Oceń wartość logiczną zdania: [Rozmiar: 492 bajtów](x2+1=4) w dziedzinie liczb całkowitych.

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.©® Media Nauka 2008-2023 r.