logo

Negacja

Teoria Negacja (zaprzeczenie) to zdanie: "nieprawda, że p" i oznaczamy w następujący sposób: ~p

Przykład Przykład

p~p
5 jest liczbą parzystą (zdanie fałszywe)Nieprawda, że 5 jest liczbą parzystą (zdanie prawdziwe)
5 jest liczbą nieparzystą (zdanie prawdziwe)Nieprawda, że 5 jest liczbą nieparzystą (zdanie fałszywe)
1+1 jest równe zeru (zdanie fałszywe)1+1 nie jest równe zeru (zdanie prawdziwe)

Teoria W wyniku negacji zdania prawdziwego otrzymujemy zawsze zdanie fałszywe, a w przypadku zdania fałszywego - zdanie prawdziwe. Ilustruje to poniższa tabela:

p~p
01
10

Zdania p oraz ~p nazywamy także zdaniami sprzecznymi.

Warto znać następujące prawa:

Prawo sprzeczności
Z dwóch zdań: p oraz ~p co najmniej jedno jest fałszywe
Prawo wyłączonego środka
Z dwóch zdań: p oraz ~p co najmniej jedno jest prawdziwe
Prawo podwójnego zaprzeczenia
Zdania p oraz ~(~p) mają tę samą wartość logiczną

Pytania

Czy można podać praktyczne zastosowanie negacji?

Negacja znajduje częste zastosowanie w informatyce. Nawet używa się tej samej notacji, co w matematyce. Na przykład operator ~ stosuje się w C, JavaScript lub PHP dla operacji bitowej NOT (zaprzeczenie bitowe, dopełnienie bitowe). Działanie negacji bitowej widać na poniższej tabeli:

ArgumentWynik

1

0

0

1


To tak zwany inwerter, który przestawia pojedyncze bity w zmiennej. Dla przykładu NOT 10001 = 01110.

Czy zdanie ~p może być prawdziwe?

Tak. Zdanie ~p jest prawdziwe, gdy zdanie p jest fałszywe. Na przykład zdanie p: "200 jest liczbą nieparzystą" jest zdaniem fałszywym. Zaprzeczenie tego zdania jest ~p: "nieprawda, że 200 jest liczbą nieparzystą" jest zdaniem prawdziwym.
© medianauka.pl, 2008-05-25, ART-41


Inne zagadnienia z tej lekcji

Zdanie logiczneZdanie logiczne
Zdanie logiczne jest to zdanie oznajmujące, któremu można przypisać prawdę lub fałsz
KoniunkcjaKoniunkcja
Koniunkcja, iloczyn logiczny. Zdanie p i q nazywamy koniunkcją lub iloczynem logicznym i oznaczamy p wedge q.
AlternatywaAlternatywa
Zdanie p lub q to alternatywa lub suma logiczna.
Równoważność zdańRównoważność zdań
Równoważność zdań p i q jest to zdanie orzekające, że zdania p i q mają tę samą wartość logiczną.
Prawa de MorganaPrawa de Morgana
Pierwsze prawo de Morgana: Zaprzeczenie koniunkcji dwóch zdań logicznych jest równoważne alternatywie zaprzeczeń tych zdań.
II prawo de MorganaII prawo de Morgana
II prawo de Morgana - zaprzeczenie alternatywy dwóch zdań logicznych jest równoważne koniunkcji zaprzeczeń tych zdań.
TestTest wiedzy
Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki - kolorowe grochy
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach
50 idei, które powinieneś znać - matematyka
Kalkulatory maukowe
Matematyka dla menedżerów
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.