logo

Pojęcie pierwotne

Teoria Pojęcie pierwotne to takie pojęcie matematyczne, którego nie określamy, polegając na przeświadczeniu, że ich znaczenie jest oczywiste i powszechnie znane lub przez podanie informacji o relacjach, w których występuje.

Przykład Przykład

Przykładami pojęć pierwotnych są:

  • liczba - w teorii liczb
  • punkt - w geometrii euklidesowej
  • prosta - w geometrii euklidesowej

Teoria Wybór pojęć pierwotnych może być różnorodny, stanowi on podstawę w budowaniu teorii.

Na bazie pojęć pierwotnych, a także pojęć wcześniej już określonych określa się (definiuje) inne pojęcia matematyczne. Każde pojęcie matematyczne, które nie jest pojęciem pierwotnym musi zostać zdefiniowane.

Definicja

Teoria Definicja (określenie) jest to zdanie, za pomocą którego ustalamy nazwę pojęcia oraz jego znaczenie.

Przykład Przykład

Definicja: Okrąg jest to zbiór wszystkich punktów na danej płaszczyźnie oddalonych o daną odległość od danego punktu.

Mamy tutaj:
  • odpowiedź na pytanie co to jest okrąg.
  • określenie pojęcia okrąg za pomocą innych pojęć: zbiór, punkt, płaszczyzna, odległość, które muszą być wcześniej zdefiniowane lub są pojęciami pierwotnymi.

Teoria Cechy definicji:

  • budowa z trzech członów: nazwa, spójnik (np. "jest to", "=") oraz opis pojęcia
  • W opisie pojęcia nie może występować pojęcie definiowane lub pojęcie, które definiuje się za pomocą pojęcia definiowanego© medianauka.pl, 2016-07-04, ART-58


Inne zagadnienia z tej lekcji

Aksjomat i twierdzenieAksjomat i twierdzenie
Co to jest twierdzenie i aksjomat? Twierdzenie to zdanie logiczne, mające postać implikacji: Z (założenie) Rightarrow T (teza).
TestTest wiedzy
Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
Polecamy w naszym sklepie

Matematyka a fizyka
Dziwna Matematyka
kolorowe skarpetki matematyka
Kubek matematyka pi
Matematyka olimpijska. Planimetria
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.