Męczelkowate

Męczelkowate (Braconidae) to rodzina owadów z rzędu drapieżnych błonkówek. Należy do niej około 15 000 gatunków, z czego w Polsce występuje około 1020. Poszczególne gatunki trudno od siebie odróżnić.

Zwykle ciało smukłe. Samice mają długie pokładełko. Ubarwienie czarne, brązowe, czasem żółtawe, pomarańczowe. Owady te mają charakterystyczne użyłkowanie skrzydeł. Czułki długie.

Występowanie i środowisko

Męczelkowate są obecne na terenie całego kraju.

Tryb życia i zachowanie

To pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne.

Morfologia i anatomia

To niewielkie błonkówki o długości ciała od 0,8 mm do 2 cm (w Europie maksymalnie 10 mm). Dwa segmenty odwłoka są zrośnięte z nasadą. U części gatunków skrzydła są zredukowane.

Rozmnażanie

U części gatunków larwy rozwijają się w jajach innych owadów, u innych ofiara jest paraliżowana trwale lub częściowo. Wówczas jaja się rozwijają w żywicielu. Przepoczwarzenie zachodzi wewnątrz żywiciela lub w ściółce. występuje od jednego do kilku pokoleń w roku.

Ciekawostki

To jeden z najliczniejszych rzędów owadów.

Błonkówki te stanowią istotny czynnik w redukcji owadzich szkodników, w tym mszyc.


Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny:

Bibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • Henryk Sandner — Mały Słownik Zoologiczny Owady, ISBN 83-214-0046-9, Wiedza Powszechna 1979
  • Michał Grabowski, Radomir Jaskuła, Krzysztof Pabis — Ilustrowana Encyklopedia Owadów i Pajęczaków Polski, ISBN 978-83-775-167-2, Carta Blanca Sp. z.o.o. 2012

Czy w Polsce można jeszcze odkryć nowe gatunki zwierząt?
Można się spotkać z przekonaniem, że w świecie zwierząt w Polsce wszystko już zostało zbadane. Czy rzeczywiście?
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2020-11-22, RODZ-571Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.