Błonkówki, błonkoskrzydłe

Błonkówki, błonkoskrzydłe (Hymenoptera) to rząd owadów, który liczy dziś na świecie około 150 000 gatunków. W Polsce żyje około 4000-6000 gatunków, przy czym naukowcy spodziewają się znalezienie w naszym kraju jeszcze około 2000 gatunków. To bardzo trudne owady do oznaczania, szczególnie małe gatunki.

Wyróżniamy dwa podrzędy: rośliniarki (Symphyta) oraz stylikowce (Apocrita). U tych pierwszych nie występuje tak zwana "talia osy".

Rodziny

Alfabetyczny wykaz opublikowanych rodzin.

Nazwa rodzinyNazwa
łacińska
Liczba gatunków Czy występuje
w Polsce?
ŚwiatPolska
AmpulicidaeAmpulicidae 1Tak
EvaniidaeEvaniidae 2Tak
LeucospidaeLeucospidae 1Tak
OrmyridaeOrmyridae 7Tak
bleskotkowate Chalcididae 9Tak
borecznikowateDiprionidae12018Tak
bryzgunowateCimbicidae13027Tak
gąsienicznikowateIchneumonidae220001310Tak
grzebacze szczerklinowateSphecidae 9Tak
grzebaczowate, otrętwiaczowateCrabronidae9000225Tak
męczelkowateBraconidae150001020Tak
mrówkowateFormicidae11000101Tak
nastecznikowatePompilidae450085Tak
osnujowate, niesnujowatePamphiliidae16037Tak
osowateVespidae400062Tak
pilarzowateTenthredinidae6000460Tak
pszczołowateApidae16000470Tak
raniszkowateTorymidae 76Tak
smukwowateScoliidae3002Tak
trzpiennikowateSiricidae1009Tak
wysmugowateSapygidae804Tak
złotolitkowateChrysididae300074Tak
ździeblarzowateCephidae 18Tak
żronkowateMutillidae50007Tak


Inne rodziny

Występowanie i środowisko

Owady te zamieszkują wszystkie kontynenty poza Antarktydą. To owady lądowe, choć kilka gatunków rozwija się w środowisku wodnym.

Do tej grupy owadów należą gatunki owadów najbardziej odporne na upały.

Owady te występują na terenach otwartych i w lasach, na nizinach i w górach.

Tryb życia i zachowanie

Część gatunków tworzy grupy społeczne, tworząc tak zwany superorganizm, podzielony na kasty (niektóre pszczoły, mrówki, trzmiele i osy). Część owadów z tego rzędu buduje gniazda nad ziemią, część pod ziemią.

Są to owady ciepłolubne. Największą aktywność przejawiają więc w dni słoneczne.

Owady te wykształciły nierzadko system chemicznego, dźwiękowego lub optycznego komunikowania się.


Morfologia i anatomia

To owady o zróżnicowanym wyglądzie. Charakterystyczną cechą tego rzędu są dwie pary błoniastych skrzydeł, które w locie są połączone. Przednie skrzydła są większe i mają gęstsze użyłkowanie. Zwykle w 2/3 długości od wierzchołka znajdują się plamki skrzydłowe, tak zwane pterostigmy. Robotnice mrówek nie mają w ogóle skrzydeł. Często występuje odwłok z długim pokładełkiem albo żądłem. Ich ciało jest zwykle wydłużone i smukłe, twarde w dotyku. Ubarwienie zwykle ciemne, jednolite, u wielu gatunków występuje kontrastowy wzór w postaci żółtych i czarnych pasków lub plamek. Całe ciało często pokrywają drobne włoski. Głowa jest dobrze wyodrębniona, ruchomo połączona z przedtułowiem. Oczy są złożone, czasem mocno wygięte, występują też trzy przyoczka. Na głowie znajdują się czułki różnej budowy. Aparat gębowy jest typu gryzącego lub gryząco-liżącego. Tułów dobrze rozwinięty, zrośnięty z pierwszym segmentem odwłoka. Przedtułów zwykle wąski. Na środku tułowia znajduje się tarcza śródplecza. Nasady skrzydeł osłaniają płytkowate przykrywki.

Rozmnażanie

Rozwój odbywa się z przeobrażeniem zupełnym. Larwy są gąsienicowate lub czerwiowate. Poczwarka jest zwykle wolna, często z jedwabnym oprzędem lub kokonem jak u mrówek. U większości naszych owadów cykl rozrodczy mieści się w jednym sezonie. U pasożytów trwa zwykle kilka tygodni. Gatunki pasożytujące w drewnie rozwijają się do kilku lat.

Pożywienie

To owady roślinożerne lub drapieżne. Te pierwsze odżywiają się często pyłkiem i nektarem roślin lub ich sokami. Niektóre mrówki zbierają nasiona i liście i gromadzą je w swoich gniazdach. Larwy rośliniarek odżywiają się całymi fragmentami roślin, mogą przy tym minować rośliny lub tworzyć galasy. Wiele błonkówek poluje na owady po to, by złożyć w nich jaja. Larwy zjadają wówczas od środka swojego żywiciela. Niektóre mrówki nauczyły się uprawiać grzyby.

Ochrona i zagrożenia

To owady o bardzo dużym znaczeniu gospodarczym. Wiele gatunków zapyla rośliny, w tym większość roślin kwiatowych, a także drzewa. Inne gatunki niszczą szkodniki upraw. Pszczoła miodna dostarcza miód i wosk pszczeli. Owady te też usuwają szczątki organiczne ze środowiska.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danego rzędu. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem PL
(wszystkie wymienione polskie gatunki rzędu)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Ciekawostki

To często owady niebezpieczne. Ich obserwacja może być groźna dla zdrowia a nawet życia człowieka. Do tej grupy owadów należy najmniejszy owad świata - Dicopomorpha echmepterygis, który mierzy zaledwie 139 µm!

Część gatunków jest bardzo odporna na upały. Nie ma w świecie owadów bardziej odpornych pod tym względem gatunków. Mrówki saharyjskie potrafią znieść temperaturę piasku 55°C.

Niektóre mrówki nauczyły się uprawiać grzyby. Mrówki dostarczają grzybowi pokarm w postaci świeżej roślinności, dzięki czemu grzyb rośnie i karmi owady. Inne gatunki hodują pluskwiaki i mszyce oraz czerwce. Mrówki doją je ze słodkiej substancji.


Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

         Bolica kolconoga: Okres lotu bolicy kolconogiej.
          Bryzgun brzozowiec: Okres lotu bryzguna brzozowca.
         Brzęczka porobnicówka: Okres lotu brzęczki porobnicówki.
      Hurtnica pospolita: Okres pojawu hurtnicy zwyczajnej. Resztę roku spędza głównie w mrowisku.
        Hurtnica pospolita: Okres rójki u hurtnicy zwyczajnej.
     Klecanka polna: Okres lotu klecanki polnej.
     Klecanka rdzaworożna, klecanka pospolita: Okres lotu klecanki rdzaworożnej (pospolitej).
          Koczownica rudorożna: Okres lotu koczownicy rudorożnej.
        Koczownica rudowłosa: Okres lotu koczownicy rudowłosej.
         Kornutka komonicowa: Okres lotu pszczoły kornutki komonicowej.
        Makatka zwyczajna, makatka zbójnica: Okres lotu makatki zwyczajnej.
          Miesierka chabrówka: Okres lotu miesierki chabrówki.
        Miodwa łąkowa: Okres lotu miodwy łąkowej.
Mrówka faraona: Okres występowania faraonki.
    Mrówka rudnica: Okres pojawu mrówki rudnicy. Resztę roku spędza w mrowisku.
        Mrówka rudnica: Okres godowy mrówki rudnicy w Polsce.
        Murarka lucernowa: Okres lotu murarki lucernowej.
        Murarka rogata: Okres lotu murarki rogatej.
         Murawka darniowiec: Rójka murawki darniowej.
        Niestylak wąsal: Okres lotu niestylaka wąsala.
         Obrostka letnia: Okres lotu obrostki letniej.
     Osa dachowa: Okres lotu osy dachowej.
     Osa rudawa: Okres lotu osy rudawej.
       Osa średnia: Okres lotu osy średniej.
       Osmyk okazały, osmyk piaskowiec: Okres lotu osmyka okazałego.
         Osnuja czerwonogłowa: Okres lotu osnuji czerwonogłowej.
         Pszczolinka napiaskowa: Okres lotu pszczolinki napiaskowej.
          Pszczolinka niebieskawa: Okres lotu pszczolinki niebieskawej.
         Pszczolinka piaskowa, pszczolinka złocista: Okres lotu pszczolinki piaskowej.
    Pszczoła miodna: Okres lotów pszczoły miodnej.
         Smółka komonicówka: Okres lotu smółki komonicówki.
         Smukwa okazała, smukwa kosmata: Okres lotu smukwy okazałej.
         Szczerklina gąsienicówka: Okres lotu szzerkliny gąsienicówki.
        Szczerklina miernikówka: Okres lotu szczerkliny miernikówki
       Szczerklina piaskowa: Okres lotu szczerkliny piaskowej.
     Szerszeń europejski: Okres lotu szerszenia.
        Taszczyn pszczeli: Okres lotu taszczyna pszczelego.
     Trzmiel kamiennik: Okres lotu trzmiela kamiennika.
    Trzmiel rudy: Okres lotów trzmiela rudego.
    Trzmiel ziemny: Okres lotu trzmiela ziemnego.
         Trzmielec czarny, brzmik ziemny, trzmielec ziemny: Okres lotu trzmielca czarnego.
        Trzpiennik olbrzym: Okres lotu trzpiennika olbrzyma.
        Wardzanka żądlica: Okres występowania postaci dorosłej wardzanki.
Zadrzechnia fioletowa: Okres występowania imago zadrzechni fioletowej.
      Złotolitka ognista, złotolitka ogniczek: Okres lotu złotolitki ognistej.
        Żronka pospolita, żronka europejska: Okres występowania żronki pospolitej.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia

Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury.

Ćwiczenia


Wykonaj ćwiczenia związane z tym tematem.Czy w Polsce można jeszcze odkryć nowe gatunki zwierząt?
Można się spotkać z przekonaniem, że w świecie zwierząt w Polsce wszystko już zostało zbadane. Czy rzeczywiście?
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.


© medianauka.pl, 2014-11-21, RZAD-68
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.