Logo Media Nauka

Pilarzowate

Pilarzowate (Tenthredinidae) to najliczniejsza na świecie rodzina rośliniarek, która liczy dziś ponad 6000 gatunków. W Polsce żyje ponad 460 gatunków z tej rodziny owadów.

Wygląd

Błonkówki te mają bardzo różne ubarwienie ciała. Zwykle jest ono zielone, żółtawe, pomarańczowe lub czarne. Charakterystyczny dla tych owadów jest brak wąskiej talii między tułowiem a odwłokiem. Nazwa rodziny pochodzi od piłkowanego pokładełka, w które są wyposażone samice. Czułki mają bardzo różną budowę. Aparat gębowy jest typu gryzącego.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


SzczerbatekSzczerbatek PL

Rhogogaster

Opisano tutaj trzy bliźniacze gatunki: szczerbatka zielonego (Rhogogaster viridis), szczerbatka punktowanego (Rhogogaster punctulata) oraz Rhogogaster chlorosoma. Ciało wszystkich opisywanych tutaj gatunków jest zielone z delikatnym rysunkiem.

Inne gatunki

  • Rhogogaster chlorosoma
  • Szczerbatek punktowany (Rhogogaster punctulata)
  • Szczerbatek zielony (Rhogogaster viridis)

Występowanie i środowisko

Owady te są obecne na terenie całego kraju. Wiele z nich można obserwować w każdym lądowym środowisku. Osobniki dorosłe lubią kwiaty roślin selerowatych.

Tryb życia i zachowanie

Owady dorosłe przejawiają aktywność dzienną.

Morfologia i anatomia

Brak danych.

Rozmnażanie

Część gatunków rozmnaża się partenogenetycznie. Cykl życiowy zwykle zamyka się w jednym sezonie. Poczwarka jest typu wolnego. Owady przechodzą przeobrażenie zupełne.

Pożywienie

To owady roślinożerne. Osobniki dorosłe zjadają pyłek i nektar kwiatowy, czasem spijają soki roślinne, a czasem w ogóle nie pobierają pokarmu. Są też gatunki drapieżne. Larwy żywią się zwykle liśćmi drzew i krzewów. Niektóre gatunki wytwarzają galasy.

Ochrona i zagrożenia

Większość gatunków nie jest zagrożona wymarciem.

Ciekawostki

To tylko wybrane zdjęcia. Więcej zdjęć można znaleźć w artykułach poświęconych poszczególnym gatunkom.

Zdjęcia - galeria


© medianauka.pl, 2015-08-03, RODZ-336Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2019 r.