Trzpiennikowate

Trzpiennikowate (Siricidae) to rodzina owadów z rzędu błonkówek, która liczy dziś około 100 gatunków. W Polsce żyje 9 gatunków z tej rodziny owadów skupionych w 4 rodzajach.

To duże błonkówki o wydłużonym ciele z masywnym odwłokiem. Samice na jego końcu mają długie pokładełko. Czułki są nitkowate i dość długie. Dość często kolory ciała to żółty, pomarańczowy i ciemny, upodobniające je do żądłówek. Skrzydła trzpiennikowatych podczas spoczynku układają się zwykle wzdłuż ciała. Larwy są żółte lub białe i są ślepe.

Występowanie i środowisko

Owady te zamieszkują półkulę północną. W Polsce można je spotkać na terenie całego kraju. Najczęściej są spotykane w lasach.

Tryb życia i zachowanie

Brak danych.

Morfologia i anatomia

Brak danych.

Rozmnażanie

Samica za pomocą długiego pokładełka składa jaja wprost do drewna martwych drzew wraz z zarodkami grzybów, które ułatwiają larwom przyswajanie celulozy. Larwy rozwijają się 3 lata, czasem dłużej. Przepoczwarzenie się zachodzi w drewnie, w specjalnej komorze.

Pożywienie

Larwy odżywiają się drewnem, głównie drzew iglastych. Przedstawiciele rodzaju Tremex żerują na drewnie drzew liściastych. Osobniki dorosłe niektórych gatunków nie pobierają w ogóle pokarmu.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.

Ciekawostki

Są to największe błonkoskrzydłe rośliniarki w Europie.

Mimo, że wygląd tych owadów jest groźny ze względu na nierzadkie upodobnianie się do żądłówek, są one zupełnie nieszkodliwe dla człowieka.

Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny. Kliknij nazwę gatunkową, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.


Inne gatunki

Kalendarz przyrody

Poniższy kalendarz zawiera wszystkie gatunki, które nie znalazły się w opisie żadnego rodzaju. Każdy rodzaj zawiera niezależny kalendarz przyrody.

123456789101112

Opis

        Okres lotu trzpiennika olbrzyma.
Czy w Polsce można jeszcze odkryć nowe gatunki zwierząt?
Można się spotkać z przekonaniem, że w świecie zwierząt w Polsce wszystko już zostało zbadane. Czy rzeczywiście?
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2015-08-03, RODZ-335©® Media Nauka 2008-2023 r.