Naczynia połączone

Naczynia połączone są to minimum dwa naczynia, w których ciecz może między nimi swobodnie przepływać.

Poniższy rysunek przedstawia naczynia połączone wypełnione cieczą.

naczynia połączone

Zasada naczyń połączonych

W jednorodnym polu grawitacyjnym poziom jednorodnej cieczy w naczyniach połączonych jest jednakowy.

Zasada naczyń połączonych określa warunek równowagi cieczy w naczyniach połączonych:

Płyn w układzie naczyń połączonych znajduje się w stanie równowagi, gdy ciśnienie wywierane na wspólne dno przez płyny znajdujące się we wszystkich naczyniach tego układu są jednakowe.

A jeżeli wlejemy do naczyń połączonych dwie nie mieszające się ciecze, na przykład wodę i olej? Poziomy tych cieczy nie będą wówczas takie same, ale zasada naczyń połączonych nadal działa.

Na poziomie zetknięcia się cieczy o gęstościach ρ1 i ρ2, ciśnienia słupów płynów o wysokościach h1 i h2 są takie same:

ρ1gh12gh2

naczynia połączone - różne ciecze

Zauważ, że znając gęstość jednej z cieczy i mierząc wysokości słupa cieczy, można obliczyć gęstość drugiej cieczy.

Przykłady naczyń połączonych i zastosowania

Inne przykłady naczyń połączonych:Inne zagadnienia z tej lekcji

Ogólne własności płynów


To, czym jest gaz, ciecz i ciało stałe będziemy omawiać w dziale o własności materii. Teraz wystarczy nam przyjęcie do rozważań pewnych cech cieczy i gazów, które odróżniają je od ciał stałych.

Ciśnienie


Płyn w fizyce oznacza pewien ośrodek przyjmujący kształt naczynia, w którym się znajduje. Zatem płyny nie posiadają kształtu (brak sprężystości kształtu).

Prawo Pascala


Ciśnienie, które jest wywierane z zewnątrz na ciecz lub gaz rozchodzi się jednakowo we wszystkich kierunkach.

Ciśnienie hydrostatyczne


Ciśnienie słupa płynu znajdującego się w spoczynku to ciśnienie hydrostatyczne.

Prawo Archimedesa


Na ciało zanurzone w cieczy lub gazie działa siła wyporu zwrócona pionowo w górę, równa co to wartości ciężarowi wypartej przez to ciało cieczy lub gazu.
© medianauka.pl, 2019-06-21, A-3639Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.