Naczynia połączone

Naczynia połączone są to minimum dwa naczynia, w których ciecz może między nimi swobodnie przepływać.

Poniższy rysunek przedstawia naczynia połączone wypełnione cieczą.

naczynia połączone

Zasada naczyń połączonych

W jednorodnym polu grawitacyjnym poziom jednorodnej cieczy w naczyniach połączonych jest jednakowy.

Zasada naczyń połączonych określa warunek równowagi cieczy w naczyniach połączonych:

Płyn w układzie naczyń połączonych znajduje się w stanie równowagi, gdy ciśnienie wywierane na wspólne dno przez płyny znajdujące się we wszystkich naczyniach tego układu są jednakowe.

A jeżeli wlejemy do naczyń połączonych dwie nie mieszające się ciecze, na przykład wodę i olej? Poziomy tych cieczy nie będą wówczas takie same, ale zasada naczyń połączonych nadal działa.

Na poziomie zetknięcia się cieczy o gęstościach ρ1 i ρ2, ciśnienia słupów płynów o wysokościach h1 i h2 są takie same:

ρ1gh12gh2

naczynia połączone - różne ciecze

Zauważ, że znając gęstość jednej z cieczy i mierząc wysokości słupa cieczy, można obliczyć gęstość drugiej cieczy.

Przykłady naczyń połączonych i zastosowania

Inne przykłady naczyń połączonych:

  • dzbanek z dzióbkiem;
  • rurkowa poziomica;
  • wieża ciśnień - zbiornik z wodą znajduje się wysoko na wieży, a krany w domach na odpowiednio niższej wysokości; dzięki temu woda do kranów płynie sama;
  • syfon umywalki;
  • studnia artezyjska;
  • fontanna;
  • centralne ogrzewanie;
  • sluza wodna.


Inne zagadnienia z tej lekcji

Ogólne własności płynów

Ogólne własności płynów

To, czym jest gaz, ciecz i ciało stałe będziemy omawiać w dziale o własności materii. Teraz wystarczy nam przyjęcie do rozważań pewnych cech cieczy i gazów, które odróżniają je od ciał stałych.

Ciśnienie

Ciśnienie

Płyn w fizyce oznacza pewien ośrodek przyjmujący kształt naczynia, w którym się znajduje. Zatem płyny nie posiadają kształtu (brak sprężystości kształtu).

Prawo Pascala

Prawo Pascala

Ciśnienie, które jest wywierane z zewnątrz na ciecz lub gaz rozchodzi się jednakowo we wszystkich kierunkach.

Ciśnienie hydrostatyczne

Ciśnienie hydrostatyczne

Ciśnienie słupa płynu znajdującego się w spoczynku to ciśnienie hydrostatyczne.

Prawo Archimedesa

Prawo Archimedesa

Na ciało zanurzone w cieczy lub gazie działa siła wyporu zwrócona pionowo w górę, równa co to wartości ciężarowi wypartej przez to ciało cieczy lub gazu.
© medianauka.pl, 2019-06-21, ART-3639

Polecamy w naszym sklepie

Fizyka krótki kurs
Maszyna elektrostatyczna Wimshurst do samodzielnego montażu
metalowa sprężyna
Kalkulatory maukowe
kompas
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.